Oppgave

Oppgave om FG-reglene

Publisert: 24.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017

  

FG-regler

I denne oppgaven skal du jobbe med FG-reglene.

1. Hva er FG-reglene?

2. Hvem står bak disse?

3. Hvorfor er disse reglene viktige?

4. Hvilken informasjon finner du i reglene?

5. Trenger du egentlig å ta hensyn til reglene?

6. Dersom du planlegger et brannalarmanlegg, hvor i anlegget kommer FG-reglene til anvendelse?

Relatert innhold

Faglig