Ekstern ressurs

Video: Maldivene, et øyrike under beleiring

Publisert: 26.01.2010, Oppdatert: 26.10.2016

Maldivene er et av de lavestliggende land i verden, og er truet av endringer i havnivået og klimaforandringer. De var de første til å undertegne Kyotoavtalen i 1997 og følger nøye med i klimaforhandlingene.

Relatert innhold