Fagstoff

Viktige faktorer for utvikling av teknikk

Publisert: 10.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Teknikktrening er en lang læringsprosess, og her brukes det mye tid på å øve på hensiktsmessige bevegelsesløsninger. Det vil være avgjørende at du har kunnskap om aktiviteten du skal trene opp mot. Det er flere forhold som påvirker hvordan du bør løse en bevegelsesoppgave. Under finner du noen eksempler på faktorer som kan være bestemmende for hvordan du løser en bevegelsesoppgave.

 

et øye sett fra siden, et blikkPsykiske egenskaper
Opphavsmann: Willymann

 

overkroppen på en guttFysiske egenskaper
Opphavsmann: t-florie

 

Koordinative egenskaper 

Her er noen sentrale faktorer som er bestemmende for utførelsen av en teknikk:

  • psykiske egenskaper
  • fysiske egenskaper
  • egenskaper som har med koordinasjon å gjøre

 

Psykiske egenskaper

Konsentrasjon, trygghet og selvtillit kan for eksempel være avgjørende når du skal utføre teknikken. Å være konsentrert og ha oppgaven i fokus er viktig. Et eksempel er når du skal legge inn et skudd i basket. Da må du lese spillet, du må se på bevegelsene til med- og motspillerne, du må vurdere situasjonen og mulighetene for et skudd mot korga, og du må samtidig vurdere hvilken type skudd du skal utføre. Her gjelder det altså å ha full konsentrasjon på oppgaven.

Fysiske egenskaper

Fysiske egenskaper som styrke, spenst og hurtighet er utslagsgivende for teknikken. I basket må du ha hurtighet for å komme deg opp i en god posisjon foran korga, kanskje må du i forkant finte deg forbi en motspiller, og i skuddøyeblikket vil spensten gi deg en fordel. Hvilke fysiske egenskaper som er de avgjørende, er avhengig av hvilken teknikk det er tale om. I forlengs rulle i turn vil eksempelvis bevegeligheten din være avgjørende for hvordan teknikken utføres.

Koordinative egenskaper

I eksemplet med layup er egenskaper som rytme, øye-hånd-bevegelser og timing avgjørende. Det må skje et presist mottak av ballen, du må finne totaksrytmen som er typisk for layup, du må ha ett øye på ballen samtidig som du må ha ett øye på med- og motspillerne og på korga, og i det øyeblikket ballen forlater hånden, er det timingen, altså å tilpasse kraften på skuddet til avstanden fram mot korga, som avgjør om skuddet blir vellykket. I andre idretter og teknikker kan du ha bruk for andre koordinasjonsegenskaper.