Fagstoff

Sammendrag – arv og miljø

Publisert: 16.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Image showing the thumbnail for content named \"Helse og livsstil\"eForelesning om helse og livsstil. 

 

Interaktivt oppgavesett om mutasjoner, arv og mijø. 

 

 

Lenke til oppgave.Viten-objekt: Kryssord om celler, DNA og proteiner. 

 

å påvise sigdcellanemi ved hjelp av gentester.Lenke til simulering og oppgaver.Påvisning av mutasjonen sigdcelleanemi.  

 

Lenke til simulering.Viten-objekt: Arvelige sykdommer. 

 • De fleste av egenskapene våre skyldes et samspill mellom arv og miljø.
  • Bare arv: blodtype, fargeblindhet
   Arv og miljø: hudfarge, lengdevekst, hurtighet
   Bare miljø: språk / dialekt, religion
 • Vi kan ikke velge genene våre, men vi kan i stor grad bestemme hvilke miljøpåvirkninger vi skal utsettes for, ved å gjøre egne valg.
 • Sykdom:
  Tett blodåre. Illustrasjon.Blodpropp i hjertet
  Det finnes gener som er direkte årsak til sykdom, men mange gener påvirker helsen vår ved at de gjør oss mer eller mindre disponert for å få en sykdom.
 • Når vi reagerer ulikt på de samme miljøpåvirkningene, kan det skyldes ulik genetisk utrustning, men også et samvirke av bakgrunnsfaktorer som livsstil, kosthold, røyking, alkoholvaner, alder og kjønn.
 • Overvekt:
  I den vestlige verden er en stadig større del av befolkningen overvektige.
  • Fedme øker risikoen for blant annet type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskelskjelettlidelser, psykiske lidelser og enkelte former for kreft.
  • Både arv, kosthold og aktivitetsnivå har betydning for kroppsvekten.
  • Fedme hos barn kan spores tilbake til foreldre og besteforeldre.
  • Epigenetikk: Livsstil og miljø kan endre måten vi bruker genene våre på.
  • Siden økningen av overvektige har gått så raskt de siste tiårene, er det åpenbart at miljøfaktorene er dominerende, men de som har en genetisk disposisjon, er mest utsatt for å bli fete.
 • Mutasjoner er forandringer av arvematerialet hos en organisme.
  • Cellene har flere reparasjonssystemer som gjenkjenner og reparerer eventuelle feil på arvestoffet, slik at mutasjoner er forholdsvis sjeldne.
  • Noen mutasjoner har liten betydning, mens andre er ugunstige og gir sykdom.
  • I svært sjeldne tilfeller har mutasjoner gitt gunstige nye egenskaper som har hatt betydning for evolusjonen.
   • Genmutasjon: endring i et enkelt gen slik at for eksempel en aminosyre blir byttet ut. Eksempel er Sigdcelleanemi. (Les om Sigdcelleanemi på norsk helseinformatikk)
   • Kromosommutasjon: feil antall kromosomer eller biter av et kromosom har blitt snudd, falt av eller flyttet til et annet kromosom. Eksempel er Downs syndrom. Les om Downs syndrom på norsk helseinformatikk)
Oppgaver

Aktuelt stoff for