Fagstoff

Logistikk

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Virtuell virkelighet

Logistikk er å sørge for at de riktige tingene kommer til riktig sted i riktig mengde til riktig tid. Det er ofte en omfattende og komplisert prosess, derfor er datasimulering et utmerket verktøy å bruke.

Den korteste veien mellom punktene. Illustrasjon. Løsning av travelling salesman.  

 

Stopp i bilkøen. Foto.Trafikkork i Stockholm.  


En flaskehals er i denne sammenhengen et punkt eller en strekning på veien der trafikken ofte stopper opp, eller som er årsak til at det blir kø. Hvis man kan finne fram til slike punkter før dyre tiltak settes i verk, er det verdifullt, og her kommer trafikksimuleringsprogrammer inn som gode verktøy. Hvis man lager en virtuell modell av veinettet og simulerer en trafikkmengde som er lik den som er målt, kan man få svar på mange av spørsmålene om hvordan veiene skal bygges.

Den reisende selger

Reise fra A til C. Illustrasjon. Hvilken vei er den korteste?  

Problemet «The Travelling Salesman» har helt siden 1800-tallet vært et tema innen matematikk og logistikk. Kort fortalt e rhistorien slik: En reisende selger legger ut fra et punkt A og skal innom et antall andre punkter (byer), B, C, D .... N, før han vender tilbake til A. Hvilken reiserute er den korteste, gitt at det er mulig å reise som man vil mellom alle punktene?

I naturfag har man bruk for å kunne løse problemer av denne typen i mange sammenhenger, for eksempel ved ruting av datatrafikk i et telenettverk, ved optimalisering av automatiserte prosesser eller når det skal lages kart over kromosomer.
Når vi ser en ferdig reiserute, virker den innlysende, men det skal ikke mange byer til før det blir vanskelig å finne den absolutt korteste veien.

Trafikksimulering

Det er dyrt å bygge veier og trafikkmaskiner, og derfor er det viktig at man ikke bygger større enn nødvendig, og at man bygger der investeringen gir størst nytte. Av og til er det kanskje også mulig å utnytte eksisterende veinett på en bedre måte, slik at man ikke trenger å bygge noen ny vei i det hele tatt. De gamle veiene og gatene kan dessuten bli mer effektive gjennom trafikkregulerende tiltak, eller de kan utvides på steder som viser seg å være flaskehalser.

Lenke til applet. Nettside. Trafikksimulering. Kan startes ved å klikke på bildet, eller fra lenke.  

Relatert innhold

Til fordypning

Til inspirasjon

Generelt