Fagstoff

Populasjoner og flokkatferd

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Ternekoloni

Forholdsvis enkle datasimuleringer viser at det helt naturlig oppstår svingninger i antallet rovdyr og byttedyr som lever i et område. Dette er et morsomt eksempel på hvordan ny teknologi kan fortelle oss mer om naturen.

 

Sammenheng mellom lemen- og røyskattbestandSimulering av lemen- og røyskattbestand. 

 

 

En stim med fisk holder samme kurs. Foto.Glassfisk i stim.  

 

Forklaring til simuleringen om flokkatferd:

Atskillelse (separation): Unngå å menge deg med flokker i nærheten.
Gruppering (alignment): Styr i samme retning som de i nærheten.
Sammenheng (cohesion): Styr mot sentrum av nærmeste flokk.

Smågnagerår

Muse- og lemenår har lenge vært en gåte for menneskene. Man har alltid forsøkt å forklare hvorfor det plutselig blir så mange av disse dyrene, og hvorfor de like raskt blir borte igjen. Mange har trodd at mus regner ned fra himmelen, og at lemen begår kollektivt selvmord etter en stund. Det er nok heller slik at økninger i rovdyrbestanden er en avgjørende årsak, og for mus og lemen er røyskatt en farlig fiende.

Kurver som viser bestandssvingninger. Illustrasjon.Bestandsutvikling for lemen og røyskatt  Ved hjelp av et simuleringsprogram kan vi sette opp sammenhenger i systemet og definere de bakenforliggende matematiske ligningene. Når vi kjører en slik simulering for røyskatt og lemen, ser vi at vi får en naturlig bestandssvingning. Toppene på røyskattkurven ligger litt etter lemenkurven. (Det er naturligvis ikke samme skala for lemen og røyskatt, det er mange ganger flere lemen enn røyskatter.)

Flokker, stimer og svermer

Mange fiske-, fugle- og insektarter har utviklet en atferd som fungerer godt som strategi for overlevelse, nemlig å opptre med samordnede bevegelser i flokker, stimer eller svermer. Dermed blir det vanskelig for fiendene å plukke ut ett individ, og risikoen for at den enkelte blir drept, blir mindre.
Det har vist seg at det ikke er så vanskelig å simulere den atferden som kan observeres i slike situasjoner. Ved å definere noen enkle grunnregler som hvert enkelt individ følger, får vi overraskende og morsomme virkninger.

Simulering av flokkatferd

I animasjonen som ligger under «lenker», er det tre variabler som kan endres: atskillelse, gruppering og sammenheng. Ved å variere styrken på de ulike variablene gir vi individene i flokken instruksjoner om hvordan de skal opptre.

Nedenfor ser du en fengslende video av stærflokker som har noen utrolige flygeoppvisninger. Sammenlign dette med videoen.

 

 
Relatert innhold