Fagstoff

Renessanse og humanisme

Publisert: 23.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Peder Claussøn Friis. Maleri. Peder Claussøn Friis  

Peder Claussøn Friis

Maleriet ovenfor viser Peder Claussøn Friis (1545–1614), en av de norske humanistene på 1500-tallet.
Både Claussøn Friis og de andre humanistene i Norge var prester.
Det var i miljøene rundt katedralskolene de humanistiske idéene først ble spredd og fikk innvirkning. 

Fra senmiddelalder til renessanse

Perioden 1300 til 1500 er en overgangstid i Europa som til vanlig blir kalt for senmiddelalder. Men allerede på 1300-tallet oppstår det i Italia en fornyet interesse for antikkens kunst, filosofi og kultur. Middelalderens verdensbilde og samfunnsordning blir ikke lenger godtatt uten videre. Dette er begynnelsen på renessansen, den kulturhistoriske epoken som etter hvert avløser middelalderen og som innleder den moderne tid.

Humanisme

Et viktig kjennetegn på renessansen er at søkelyset settes på mennesket, på dets egenverdi, frihet og handlekraft. Alle sider ved mennesket, både åndelige, fysiske og sosiale, blir nå undersøkt. Denne åndsretningen innenfor renessansen kaller vi humanisme (av latin humanus, "menneskelig").

Utpå 1400-tallet begynner de nye tankene å få gjennomslag også nord for Alpene, men til Norge kommer de humanistiske impulsene først på midten av 1500-tallet.

Fagstoff og oppgaver til kapitlet

Språk- og litteraturhistorisk tidslinje gir deg en oversikt over samfunnsforhold, idéstrømninger, litteratur og språk i perioden 1350–1600. Oppsummeringsoppgaver til periodeoversikten finner du i høyrefeltet på denne siden.

Bøkene i Tidslinja

I Tidslinja finn du også omtaler av disse verkene fra perioden:

  • Draumkvedet
  • Olav og Kari
  • Vinjeboka
  • Dekameronen
  • Bergens Kapitelsbok

 

Les mer

Folkediktning

Draumkvedet og Olav og Kari er folkediktning som blir regnet til middelalderdiktningen, mens Vinjeboka er en svartebok fra rundt år 1500 som viser at folketro og overtro var levende i alle samfunns- lag på den tiden.

Renessanselitteratur

Dekameronen fra midten av 1300-tallet hører til den tidlige renessanselitteraturen i Europa, mens Bergens Kapitelsbok, som er skrevet hele 200 år senere, er et eksempel på hvor sent de nye impulsene når fram til Norge.

skjul