Fagstoff

Motiv, tema og budskap

Publisert: 16.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Tre sider av samme sak

Begrepene motiv, tema og budskap kan av og til være vanskelige å skille fra hverandre. Alle tre kan gi svar på spørsmålet: "Hva handler denne teksten om?" Likevel har begrepene forskjellig innhold.

Motiv

Med motiv mener vi det en tekst handler om på det ytre, konkrete planet. Sammenlikner vi en tekst med et fotografi, er motivet det vi kan se på bildet: en situasjon, en opplevelse eller et inntrykk som kan danne utgangspunkt for ei fortelling eller et dikt.

Utenfor

I novella "Alle vi" av Marit Kaldhol (1993) er motivet tenåringen som blir holdt utenfor gjengen.

Jente blir holdt utenfor gjengen. Foto. Utenfor. 


Forfattere kombinerer til vanlig flere motiver, ikke minst i lengre fortellinger. I Ingvar Ambjørnsens bøker om Elling er for eksempel forholdet mellom mor og sønn et viktig motiv, Ellings vennskap med Kjell Bjarne et annet, og Ellings noe spesielle forhold til virkeligheten et tredje.

Tema

Med tema mener vi det en tekst handler om på et dypere plan. Vi må se de ulike momentene i teksten i sammenheng for å kunne slå fast hva teksten ”egentlig” handler om.

Temaer i litteraturen kan for eksempel være kjærlighet, død, krig, lykke, vennskap eller ensomhet. I novella "Alle vi” for eksempel er temaet mobbing og unge menneskers mangel på empati.

Fra motiv til tema

Motivet i dette bildet er en mager liten gutt i fillete klær som spiser noen tørre brødrester.

Vi kan si at bildet viser oss et eksempel på fattigdommen i verden. Da har vi tolket bildet og satt det inn i en større sammenheng. På samme vis tolker vi også fortellinger som eksempler på noe mer allment og større.

Et utsultet barn. Foto. En fattig gutt spiser tørt brød. 

 

Budskap

Mange tekster har mer eller mindre klare budskap til leseren. En forfatter har ofte noe spesielt på hjertet som han eller hun ønsker å formidle gjennom skjønnlitteratur. Budskapet i fotografiet ovenfor kan for eksempel oppfattes som "Gjør noe med sultproblemene i verden!" I novella ”Alle vi” kan budskapet være noe slikt: ”Mobbing kan få alvorlige og uforutsette konsekvenser. Tilsyne-latende søte unge jenter kan mangle empati, og i flokk kan de utføre forferdelige handlinger”.

Det som vanligvis skiller en skjønnlitterær tekst fra en sakprosatekst med det samme temaet, er at i den skjønnlitterære teksten formidles ikke budskapet direkte. Forfatteren gir oss ei konkret historie som vi må tolke selv. Derfor kan vi av og til ha ulike oppfatninger av budskapet i ei fortelling. Vår egen erfaringsbakgrunn har mye å si for tolkninga.