Fagstoff

Referat, scene og skildring

Publisert: 20.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Referat og scene

Dersom et handlingsforløp blir sammenfattet og gjenfortalt, sier vi at framstillinga er refererende. Forfatteren kan også skildre viktige hendelser i større detalj og gjengi replikker og dialoger direkte. Det siste kalles scenisk framstilling fordi det minner om måten handlinga utspiller seg på i et drama. Scenisk framstilling er med på å levendegjøre handlinga for leseren.

Økt spenning

Bruk av scenisk framstilling er også et virkemiddel for å øke spenninga og for å sette søkelyset på avgjørende situasjoner.

I eventyret om prinsessa som ingen kunne målbinde blir situasjonen der Askeladden må bevise at han klarer å målbinde jenta, skildret i detalj, og alle replikkene som faller mellom de to, blir gjengitt direkte.

Scene fra eventyret om Askeladden og prinsessa som ingen kunne målbinde. Tegning. Askeladden  

Askeladden og prinsessa tegnet av Theodor Kittelsen

Skildring

De fleste fortellingene inneholder korte eller lengre skildringer av steder, omgivelser og personer. Blandinga av referat, scene og skildring i episke tekster er med på å skape variasjon og liv i framstillinga. Hvor mye skildring vi finner i ei fortelling, er ellers avhengig av sjangeren og av skrivestilen til forfatteren.

Oppgaver