Fagstoff

Simuleringer og oppgaver om genetisk modifiserte organismer (GMO)

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Presentasjon av genmodifiserte planter og simulering av hvordan genmodifisering av dyr foregår.
Interaktiv oppgave om genmodifisering av dyr.

Bilde fra animasjonen.In vitro befruktning.
Opphavsmann: YDP

Skjermdump fra simuleringen.Genetisk modifiserte organismer (GMO).