Fagstoff

Simuleringer og oppgaver om induserte mutasjoner

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Bestråling av frø

Simuleringer og oppgaver om hvordan man bruker stråling og kjemikalier for å øke antall mutasjoner.
Kun en liten andel av mutasjonene er gunstige. Ved å dyrke, sortere og velge frø fra de med gunstige egenskaper, kan man være heldig med utvikling av en ny sort som gir større avlinger.

Skjermdump fra simuleringen.Indusert mutasjon – en metode for å øke avlinger. 

 

OBS!

Vær klar over at bestråling av frø gir både gunstige og ugunstige mutasjoner. Etter bestråling velger man ut frø fra de plantene som har fått gunstige egenskaper, for eksempel større frø.