Fagstoff

Om dette kapitlet

Publisert: 11.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Forfattere i perioden middelalderen til opplysningstida   

Språk- og litteraturhistorie

Språket og litteraturen i et land er hele tiden under utvikling, på samme måten som kulturen ellers. Vi kan beskrive denne utviklingen ved å dele opp kulturhistorien i ulike perioder.

Hver periode er preget av bestemte historiske hendinger, av viten- skaplige, religiøse, filosofiske og politiske idéer, og hver periode har sitt eget kulturelle uttrykk. Vi kan se tidstypiske trekk i alt fra litteratur, bilder, musikk og arkitektur til møbler, smykker, kles- drakter andre kulturelle uttrykksformer.

Samtidig bygger hver ny periode videre på den kulturen som allerede fins. Overgangene mellom periodene skjer dessuten gradvis, og ofte på ulike tidspunkt i ulike land. Det tar gjerne tid før kulturelle impulser vokser seg sterke nok til å påvirke over landegrenser.

Fem kulturhistoriske perioder

Litteratur- og språkhistorien fra rundt år 1000 og fram til 1800 har en sentral plass i læreplanen for norskfaget på Vg2. I dette kapitlet skal du lære mer om disse kulturhistoriske periodene:

  • Middelalderen
  • Renessansen (humanismen)
  • Barokken
  • Opplysningstiden

Du skal lære om hva som særpreger de ulike periodene, og hvordan den kulturelle utviklingen i Norge henger sammen med utviklingen ellers i Europa.

Forfattere og tekster

Du vil bli kjent med med en del viktige forfattere i norsk og europeisk litteratur. I tillegg skal du selvsagt lese en del tekster fra de ulike periodene. Her krever læreplanen at du leser

  • noen tekster i original språkdrakt, andre i oversettelse
  • både norske og nordiske tekster
  • tekster i ulike sjangrer

Du skal undersøke innhold, form og språk i tekstene. Dessuten skal du skrive ulike typer resonnerende oppgaver om tekster du har lest og om emner fra språk- og litteraturhistorien.

Hvor finner du lærestoff og oppgaver?

Under hver periode finner du en innføringstekst og fire eller fem læringsstier som du kan følge for å bli kjent med sentrale forfattere og litterære tekster fra denne perioden.

Du skal ikke løse alle oppgavene. Du må skaffe deg oversikt over de litteraturhistoriske periodene, men ellers er det meningen at du skal arbeide med utvalgte tekster og forfattere.

Dersom du ikke ønsker å følge læringsstiene, finner du alle fagtekster, litterære tekster og oppgaver samlet i mapper under hver periode.

 

Relatert innhold