Oppgave

Oppgaver om Snorres kongesagaer

Publisert: 11.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Ikon for individuelt arbeid. Illustrasjon.  

Oppgave 1

Sagaene om den norske kongerekka


 

Ikon for pararbeid. Illustrasjon.  

Samarbeid to og to

Tittelfriser. Illustrasjon.Tittelfrise til Ynglingesagaen, tegnet av Gerhard Munthe. 

Oppgave 2

Ynglingesagaen

 

  1. I de fem første strofene beskrives den verden som var kjent på Snorres tid. Tegn et kart basert på de opplysningene forfatteren kommer med. Fotnotene forklarer en del av navna som blir brukt.
  2. Hva forteller denne beskrivelsen om kontakten mellom ulike folkegrupper i Europa på denne tida?
  3. Strofe 4 til 9 forteller om Odin, som var den høyeste guden blant æsene. Hvilke samfunnsprinsipper er det Odin innfører?
  4. Sammenlign strofe 10 til 50 i Ynglingesagaen med tekstutdraget fra Evangeliet etter Matteus, kap.1, 1–25 i Det nye testamentet.
    • Hva har disse to tekstene felles?
    • Hvorfor fortelles disse historiene?