Fagstoff

Sammendrag av hydrogen som energibærer

Publisert: 29.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
This node does not support insertion type thumbnail   

 

Introduksjon om energilagring. E-forelesning.Introduksjon om energilagring  
  • HydrogenHydrogen er det enkleste av alle grunnstoffene og består av et proton og et elektron. Hydrogen er ved standard trykk og temperatur en fargeløs, luktfri og svært brennbar gass. Hydrogen kan framstilles ved elektrolyse av vann, men det meste av hydrogengassen i bruk framstilles fra metangass. er det vanligste grunnstoffet i universet, det spiller hovedrollen ved frigjøringen av energien på sola og i andre stjerner, men det finnes ikke fritt på jorda.
  • Hydrogen kan framstilles av sink og saltsyre i laboratoriet, i større målestokk ved elektrolyse av vann eller fra metangass, men det krever energi. Energien får vi tilbake ved å la hydrogen reagere med oksygen til vann.
  • En energikjede er alle leddene fra en energikilde (for eksempel sola) og fram til leddet som skal bruke energien.
  • Vi har en energioverføring når energien går fra ett ledd til et annet i en energikjede.
  • En energibærer er det som brukes til å flytte energi fra ett ledd til et annet i en energikjede. Elektrisk strøm, varmt vann, bensin og hydrogen er eksempler på energibærere.
  • Hydrogen er energibæreren som flytter energien fra det leddet der hydrogen blir framstilt, til det leddet der energien blir brukt, som kan være: et romfartøy, et hydrogendrevet energiverk, en hydrogendrevet motor eller en brenselcelle.
  • Hydrogen bør pakkes sammen til et lite volum og lagres slik at det er enkelt å bruke som energibærer. Det kan skje i sammenpakket form under høyt trykk i en trykktank, i flytende form eller i fast form som metallhydrid.
  • Siste ledd i energikjeden med hydrogen som energibærer er frigjøring av energi fra reaksjonen 2 H2 + O2 → 2 H2O.
Relatert innhold

Generelt