Fagstoff

Innledning – bioteknologi

Publisert: 21.12.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Salmonella

Hva står det i genene? Hvorfor ligner vi på foreldrene våre? Hvor mye av min framtid er bestemt av den arven jeg har fått? Hvorfor er det flest gutter som er fargeblinde? Kan vi bytte ut et gen som vi er lite fornøyd med? Hva er genmodifisert mat? Går det an å klone mennesker? Er genteknologi farlig eller nyttig?
Dette er spørsmål som vi håper at du kan svare på etter at du har lest bioteknologikapitlet.
Innledningskapitlet tilbyr repetisjon av det grunnlaget du bør ha fra grunnsskolen før du går videre.

Kromosomer og formering på Forskning.no. Skjermdump.Animasjon og oppgaver: Kromosomer og formering.    

Ved hjelp av animasjonen over kan du repetere noe av det du lærte i ungdomsskolen, og du finner en innføring i deler av lærestoffet som dette kapitlet starter med.

 

Oppbygginga til et kromosom. Illustrasjon.Celle – kromosom – DNA 

Innhold

I bioteknologikapitlet skal vi se på prosesser som foregår inne i celler. Vi skal også vise hvordan kunnskap om disse prosessene kan utnyttes i produksjon av næringsmidler, medisin og i teknisk industri.

Nødvendig grunnlag

Før vi kan lære om hvordan disse prosessene utnyttes, må vi forstå hvordan de virker i sin naturlige sammenheng.
For at denne kunnskapen skal ha mening, er det også viktig å kunne plassere den inn i en helhet av annen kunnskap og erfaring som vi har.
Vi vil derfor først presentere læringsressurser om celler og arvestoff i innledningskapitlet. Dette er repetisjon fra ungdomstrinnet og grunnleggende for å kunne jobbe med kompetansemålene i dette kapitlet.

Bioteknologi: En kort introduksjon, Bioteknologiskolen 1.  

 

Oppgaver
Relatert innhold