Oppgave

Styreform, rettsstat og menneskerettigheter

Publisert: 28.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Google i Kina

Oppgavene her er knyttet til eForelesninga og artikkelen om sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter. Disse finner du i høyremenyen.

For å kunne svare på oppgavene må du også bruke kunnskaper du har fra før av, og gjøre selvstendige søk etter ny informasjon.

1. a) Er det en sammenheng mellom hvordan staten fungerer eller ikke fungerer i Somalia, og piratvirksomheten som foregår utenfor kysten?
b) Kunne slik virksomhet ha skjedd i Norge? Har det skjedd noen gang? Hvordan var samfunnet styrt da?

2. Kina er en ettpartistat, og mediene er underkastet sensur. Er det noen sammenheng her?