Fagstoff

Analyse av episke tekster

Publisert: 15.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Hestehov om våren. Foto. Hestehov om våren 
"Botanikk er det verste blomstene vet", har en ukjent spøkefugl skrevet på en vegg en gang.

Er tekstanalyse det verste tekstene vet? Eller har både botanikken og tekstanalysen sin funksjon?

Hva, hvordan og hvorfor

Skal du analysere en episk tekst, kan du stille følgende spørsmål:

 • Hva er det denne teksten handler om?
 • Hvordan kommer dette fram?
 • Hva vil forfatteren med teksten sin?

For å kunne svare utfyllende på disse spørsmåla bør du kjenne en del fagbegreper. Dessuten lønner det seg å gå fram systematisk.

En bevisst og strukturert lesemåte

En analyse kan gi deg større utbytte av lesinga, og den kan hjelpe deg til å bli en bedre skriver selv. Ved hjelp av ulike analyse-begreper kan du gjøre presist rede for hvordan teksten er bygd opp, og hvilke fortellerteknikker og virkemidler som er brukt. Relevante punkter i en analyse er blant annet:

 • motiv, tema og budskap
 • handling og konflikt
 • komposisjon
 • framstillingsform
 • fortellerhastighet
 • forteller og synsvinkel
 • personskildring
 • miljøskildring


Du kan lese mer om alle disse punkta på de neste sidene. Noe er sikkert repetisjon for deg, annet kan være nytt. Uansett kommer kunnskaper om tekstanalyse godt med i arbeidet med norskfaget.