Fagstoff

Teknikk i håndball

Publisert: 07.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Tekniske ferdigheter er viktig om du skal bli god i håndball. Både samspill og individuelle utfordringer på banen løses best når spillerne har gode tekniske ferdigheter. I håndball er disse basisferdighetene sentrale: kast og mottak, ballsprett (stussing), skudd og tekniske og taktiske ferdigheter i angrep og forsvar.

På de neste sidene finner du animasjoner og beskrivelser av de mest grunnleggende teknikkene.

 

Håndball grunnskudd