Fagstoff

Arbeidet til lærlingen Wenche i den videregående skolen

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Wenche Bankhaug Michelsen

Her møter du Wenche B. Michelsen, som er barne- og ungdomsarbeiderlærling på en videregående skole. Her jobber hun i hovedsak med enkeltelever eller grupper av elever som har behov for tilrettlegging. Mange av elevene har nedsatt funksjonsevne, og en del av elevene har individuell opplæringsplan. Wenches jobb er å hjelpe disse elevene i skolesituasjonen, både faglig, sosialt og praktisk.

Begrepsbruk

Det brukes ulike navn på opplæringen av elever med behov for ekstra tilrettelegging. Her er det viktig at du er bevisst slik at du ikke bruker betegnelser som er stigmatiserende.
I denne beskrivelsen bruker vi fiktive navn på elevene.

Timeplanen

Timeplanen kan variere fra uke til uke ut fra de behov skolen har. Under finner du timeplanen min.

Timeplanen har jeg utviklet i samarbeid med veileder og avdelingsleder. Målet med timeplanen er at jeg skal gi ekstra støtte der det er størst behov for en ekstra voksen. Samtidig skal den dekke de behovene jeg har ut fra min egen læreplan.
Selv om en timeplan ligger i bunnen, er ingen dag lik når man arbeider med ungdom. Jeg opplever nye ting hver dag. Å arbeide i den videregående skolen er veldig spennende, men det krever at jeg er fleksibel, omgjengelig, omsorgsfull, empatisk, positiv, kan gi veiledning og har interesse for yrket.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Her er en beskrivelse av noen arbeidsoppgaver jeg har som lærling i den videregående skolen:

Hvordan arbeide for å bli en god barne- og ungdomsarbeider i den videregående skolen?

Selv mener jeg at interesse for faget er den viktigste faktoren. Uten interesse utvikler du verken motivasjon eller trivsel i arbeidet du gjør. I arbeid med ungdom må du ha et helhetlig menneskesyn og kunne se verdiene i hver enkelt elev.
For å bli en god barne- og ungdomsarbeider må du kunne arbeide selvstendig og i tråd med læreplanen. Du må være fleksibel i den forstand at du kan ta ting på sparket, og du må kunne omstille deg til ulike situasjoner og være utadvent og sosial. Du må kunne skille mellom privatliv og arbeid.
Profesjonalitet i yrket er viktig, men det kan av og til være vanskelig siden du som lærling får ansvar for elever på samme alder som deg selv, og du skal være voksenperson og rollemodell. Det kan være vanskelig fordi du har et forhold til elevene på fritida, det kan være at det er en venn, et søsken eller andre slektninger som du ellers ikke har et profesjonelt forhold til. De kjenner deg muligens godt og vil helst prate om ting som ikke hører til i skolesituasjonen. I slike situasjoner kan det ofte være en utfordring å gi beskjed om at nå er du på jobb, og at dette temaet kan dere diskutere siden.

Positivitet, engasjement og forskjellige måter å spre trivsel på både i personalgruppa og blant elevene er gode kvaliteter å ha med seg. For å kunne forstå og veilede elevene i ulike situasjoner er empati om omsorg også viktige kvaliteter i arbeidet.

En vanlig dag på jobb kan inneholde alt fra matlaging til kroppsøving. Det blir ofte mye planlegging til timene, da de ulike aktiviteter må begrunnes pedagogisk. Vi må arbeide tverrfaglig med denne elevgruppen, og mange ansatte på skolen har ansvar for å legge til rette for elevenes læring.

Som lærling i videregående har jeg mange kjøkkenøkter, men selv om jeg bruker mye tid på kjøkkenet, er øktene alltid forskjellige alt etter hvilke elevgrupper som er der. Grunnen til at jeg er så mye på kjøkkenet, er at jeg er knyttet til studieretningene restaurant- og matfag og helse- og oppvekstfag. Andre barne- og ungdomsarbeidere har også andre oppgaver, for eksempel i byggverkstedet.
Som lærling ønsker jeg å være en ressurs for alle elevene som trenger min kompetanse. Jeg arbeider også mye med min egen læring i lærlingtiden. Dette innebærer planlegging, gjennomføring av aktiviteter, refleksjoner, begrunnelser, planer og annet arbeid som er relevant for det jeg gjør i arbeidet med barn og ungdom.

 

 

Oppgaver