Fagstoff

Introduksjon til vanlige dataprogrammer

Publisert: 28.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
På en måte er datamaskinen sterkt knyttet til lesing, skriving og regning. Den er til hjelp for hjernen. Den er til generell hjelp i problemløsing.

Du vet at en datamaskin ikke er noen god erstatning for tenking. Likevel vil den effektive tenkeren vite hvordan en datamaskin kan være til stor hjelp. En smart person vet hvordan ulike digitale verktøy kan brukes i forskjellige situasjoner. En smart person vet hva slags verktøy som passer til jobben. En smart person vet også når digitale verktøy ikke er det beste hjelpemiddelet, og bruker da andre teknikker som vi har snakket om i denne boken. Vis

 

Noen digitale verktøy er resultatet av en utvidelse eller videreutvikling av verktøy som eksisterte før datamaskiner kom i bruk. En tekstbehandlerEt dataprogram som er laget for å støtte skriving. Vi kan tenke på det som en elektronisk skrivemaskin med et minne og flere datamaskinfunksjoner. er et slikt verktøy. Du kan tenke på en tekstbehandler som en elektronisk skrivemaskin med et minne. På mange måter er det et mer brukervennlig og kraftigere verktøy enn papir og blyant. På andre måter er det mindre brukervennlig og mindre nyttig.

Tall, aritmetikk og en håndholdt kalkulator er nyttig i mange problemsituasjoner. Disse verktøyene hjelper deg med å utvikle matematikkmodeller når du løser problemer, og utfører aritmetikken i disse modellene. Et regnearkEt dataprogram som kan modellere og hjelpe til med å automatisere mange av nøkkelfunksjonene i regnskap og bokføring. Regneark har siden de kom første gang, utviklet seg til et kraftig verktøy for mange andre regneoperasjoner. Regneark kan også benyttes til grafisk representasjon av tall. er et slikt verktøy. Regneark ble først utviklet for å hjelpe til med å løse problemer for næringslivet. Nå har de mange andre bruksområder.

Du vet at det tar tid og krefter å lære å lese, regne og skrive. Men det er verdt det. Du har sikkert funnet ut at mange vanlige digitale verktøy både er lette å lære seg og lette å bruke.
Du har også sett at noen er vanskeligere å lære å bruke og krever mye tid foran datamaskinen. Men siden du skal løse så mange problemer ved hjelp av digital verktøy, er det verdt å bruke både tid og krefter på å lære seg å bruke dem.

Det er lett å lære tekstbehandling. Én grunn er at grensesnittetNår vi mennesker bruker et dataprogram på en datamaskin, er det et grensesnitt mellom oss og maskinen. Dette grensesnittet gjør at vi kan kommunisere med datamaskinen og bruke den. Vi snakker ofte om grafiske brukergrensesnitt, fordi dataprogrammer vises grafisk med vinduer, menyer, knapper og lignende. Men tastatur og mus er også et grensesnitt mot maskinen for oss. Når grensesnittet er lett å bruke, sier vi at det er brukervennlig. mellom deg og programmet er lett å forstå. Hvis du kan skrive på et tastatur, vet du det meste av det du trenger å vite for å bruke en tekstbehandler. En tekstbehandler er laget for å være brukervennligBeskrivelsen av et grensesnitt mellom menneske og datamaskin som er lett å bruke og lett å lære. En datamaskin kalles brukervennlig dersom den er lett å bruke, hjelper deg med enkle brukerfeil og er lett å lære å bruke..

Tenk på stavekontrollen i tekstbehandleren. Sammenlign med å rette på papir.
Tenk på grammatikkontrollen i tekstbehandleren. Vil den hjelpe deg til å skrive godt?

Dette kapitlet er ikke skrevet for å lære deg å bruke vanlige digitale verktøy. Å kunne bruke digitale verktøy kalles å ha verktøykompetanse. Skulle vi gi deg verktøykompetanse, måtte vi ta for oss alle tekstbehandlere som finnes i dag. Vi måtte ta for oss alle regnearkprogrammer som finnes i dag. Vi måtte lage brukeropplæring for alle digitale verktøy som kommer hele tiden, år etter år. Det kan vi ikke.


Du finner hjelp til å lære å bruke verktøy i manualen som er laget for hvert program. Du finner masse annen hjelp på nettet. Du kan også prøve og feile. Men du må forstå konseptene. Det er det viktigste.

 

Du kan allerede bruke mange verktøy. Er verktøyene laget etter generelle retningslinjer for dataprogrammer, kan du overføre det du allerede kan, til nye verktøy.
Du lærer deg å bruke et verktøy dersom du bestemmer deg for at det er verdt innsatsen.

Skjul

Nytte av vanlige dataprogrammer

Noen programmer er spesiallaget for spesielle problemer. En apotekansatt må kunne bruke spesielle programmer for apotekets medisiner. En som jobber med stålkonstruksjoner, må kunne bruke spesielle programmer for å styre maskiner som kan skjære i stål.

I dette kapitlet snakker vi ikke om slike programmer, men om vanlige dataprogrammer som kan brukes i mange fag. Dette er programmer som har mange generelle bruksområder:

  1. Programmene kan brukes i alle fag på skolen.
  2. Programmene kan brukes til å arbeide med problemer hvor vi stadig må gjøre endringer.
  3. Programmene hjelper oss med å prøve forskjellige ideer og se resultatet av dem.
  4. Programmene utnytter kraften i en datamaskin og kan lette arbeidet for deg (for eksempel fletting av adresser).
  5. Programmene utnytter lagringsmuligheten for data.
  6. Programmene er lette å lære å bruke. De er brukervennlige.

Husk at dataprogrammer bare er en hjelp til å løse problemer. Du må fortsatt gjøre tenkearbeidet i ditt eget hode.

Oppgave

Skriv: Fordeler og ulemper med tekstbehandlere

 

Gjør oppgaven: Fordeler og ulemper med tekstbehandlere


Skriv: Nytte av vanlige dataprogrammer

 

Gjør oppgaven: Nytte av vanlige dataprogrammer