Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeideren som forbilde i dramaarbeidet

Publisert: 20.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Masker

Idet du trer inn i rollen som barne- og ungdomsarbeider, blir du en rollemodell for dem du skal jobbe med. Dine handlinger og holdninger er en viktig del av det deltagerne tar med seg. Du kan være sikker på at det du gjør i praksis, er mye viktigere for hva deltagerne lærer, enn de ordene du bruker. Det er med andre ord lite virkningsfullt å si for eksempel at det er viktig å være konsentrert, hvis ikke du selv viser at du er konsentrert i arbeidet.

bildet viser en gruppe ungdommerPå vei inn i ungdomsklubben

Det betyr at dersom du vil at de du leder i drama, skal slappe av og slippe seg litt løs, så må du selv vise en leken holdning til det dere holder på med. Vil du at de skal stole på deg, må du samtidig vise at du har kontrollen, og at du bestemmer når dere skal jobbe strukturert, og når det er greit å slippe seg litt mer løs.

Det aller viktigste for en som skal lede drama, er å være til stede der og da. Det vil si at du har en lyttende holdning til det som skjer i rommet. Merker du for eksempel at en øvelse ikke fungerer etter planen, så avbryt og gå videre til neste, selv om du egentlig hadde tenkt å holde på lenger (dette er grunnen til at det er bra å ha øvelser i bakhånd). Denne oppmerksomheten må du ha skrudd på helt fra du møter deltagerne. Det uformelle møtet før selve dramaøkten begynner, kan være kjempeviktig. På en ungdomsklubb, for eksempel, er det greit å være våkent til stede når deltagerne kommer, henger av seg klærne, småprater på vei inn i rommet og så videre. Det gir deg en mulighet til å sjekke ut stemningen i gruppa og dessuten til å slå av en liten prat. Det skal ikke alltid så mye til for å vise at du ser deltagerne. Bare det at du viser at du er opptatt av det de er opptatt av, er et viktig signal som bidrar til å skape trygghet.

Utfordringer til deg

 

 

 

Relatert innhold