Fagstoff

Planlegging av læringsoppdrag - Adgangskontroll

Publisert: 21.01.2010, Oppdatert: 07.08.2017

I dette læringsoppdraget skal du montere ringeanlegg og porttelefonanlegg. Når du gjennomfører dette læringsoppdraget, vil du få grunnleggende kjennskap til verktøy, materiell og utstyr som blir brukt i denne type anlegg.

Planlegging

Momenter som kan inngå i planleggingsarbeidet:

Risikovurdering og HMS

Risikovurdering er en del av bedriftenes HMS system. Arbeidet vi skal utføre må risikovurderes slik at det benyttes rett personelig verneutstyr, og at arbeidet utføres etter gjeldende prosedyrer. Noe av det som må vurderes, er arbeid i høyden, orden på arbeidssted, bruk av verktøy og spenningsløst arbeid.

Utstyr og materiell

  • Dette læringsoppdraget krever ikke spesielt utstyr, men vi må ha tilgang til håndverktøy, multimeter.
  • Vi må og ha tilgang til dokumentasjon fra produsent av porttelefon.
  • Nødvendig materiell vil være ringeledning, parkabel, festemateriell, veggbokser, rør, skapmuffer, tettenipler, isolasjonsstrømpe.

Eksempel på Gantt-diagram. Tabell.Eksempel på GANT-skjema 

Lenke:

Wikipedia - Norsk Standard 

Framdriftsplan

En framdriftsplan skal gi oversikt over tilgjengelig tid, og det skal settes av tid til alle aktiviteter. Som framdriftsplan benyttes vanligvis en tabell f.eks et Gant-diagram.

Anleggsdokumentasjon

  • Installasjonsplantegning, viser plassering av komponenter i boligen.
  • Koplingskjema, viser hvordan komponenter er forbundet og koplet.
  • Skjema skal tegnes og merkes etter norsk standard.