Fagstoff

Planlegging av læringsoppdrag - alarmanlegg

Publisert: 25.07.2011, Oppdatert: 07.08.2017

HMS og planlegging. Bildekollasje.

Et arbeid eller et læringsoppdrag må planlegges. Dette innebærer å utarbeide en risikoanalyse og en tiltaksplan. I tillegg skal det utarbeides en framdriftsplan, og nødvendig materialliste må fylles ut.

bilde av et kryss av skjema  

Eksempel på Gantt-diagram. Tabell.Eksempel på utfylt Gant-skjema 

Lenker:

Wikipedia - Norsk Standard 

FG - Regler 

Planlegging

Momenter som kan inngå i planleggingsarbeidet.

Risikovurdering og HMS

Risikovurdering er en del av bedriftenes HMS-system. Arbeidet vi skal utføre, må risikovurderes, slik at det benyttes rett personlig verneutstyr, og slik at arbeidet utføres etter gjeldende prosedyrer. Noe av det som må vurderes, er arbeid i høyden, orden på arbeidssted, bruk av verktøy og spenningsløst arbeid.

Utstyr og materiell

  • Dette læringsoppdraget krever ikke spesielt utstyr, men vi må ha tilgang til håndverktøy, multimeter.
  • Vi må også ha tilgang til dokumentasjon fra produsent av sentral, betjeningspanel, detektorer og alarmgivere.
  • Nødvendig materiell vil være brannkabel, parkabel, festemateriell, veggbokser, rør, skapmuffer og tettenipler.

Framdriftsplan

En framdriftsplan skal gi oversikt over tilgjengelig tid, og det skal settes av tid til alle aktiviteter. Som framdriftsplan benyttes vanligvis en tabell, for eksempel et Gantt-diagram.

Anleggsdokumentasjon

  • Installasjonsplantegning som viser plassering av komponenter i boligen.
  • Koblingskjema som viser hvordan komponenter er forbundet og koblet.
  • Skjema skal tegnes og merkes etter norsk standard.
Relatert innhold