Fagstoff

Planlegging, gjennomføring og evaluering av en dramaøkt

Publisert: 31.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Masker

Ideelt sett begynner planleggingen av en dramaaktivitet med observasjon av deltagerne. Det kan være nyttig å ha litt kjennskap til gruppa og til forutsetningene til deltagerne før du begynner. Det er en fordel å vite litt både generelt om aldersgruppen og spesielt om den gruppa du skal jobbe med.

bildet viser en trekant med tekst i . Planlegging
bildet viser et barn utkledd som løve Drama

Det er viktig at du er godt forberedt og har tenkt igjennom hvordan du vil bygge opp økten før du begynner. Aller viktigst er det at du har klart for deg målet med økten. Hva vil du oppnå? Hvordan kan du oppnå det? Hvorfor har du valgt ut akkurat disse øvelsene? Lag enkle og konkrete mål som du etterpå kan se om du har oppnådd eller ikke. Så lenge du har målet klart for deg, kan så å si enhver øvelse og lek tilpasses og brukes i dramaundervisningen. Begynn derfor med å samle på og skrive ned leker du kan. Så lenge du vet hvor du vil, kan du lage egne varianter av leker og rette dem inn mot dramaaktiviteten.

Ett eksempel: Sisten (eller tikken) er en lek de aller fleste kan. Hvis du skal ha et opplegg om eventyr, kan den som har sisten, for eksempel være trollet i eventyret. Alle de andre kan late som de er prinsessa som ikke vil kidnappes. Slik blir barna allerede i oppvarmingen litt forberedt på tematikken dere skal jobbe med, og får allerede nå noen ideer til hvordan man kan spille troll og prinsesse.

Samtidig kan uforutsette ting oppstå i løpet av en økt. Nettopp fordi drama er en kreativ måte å jobbe på, er dette også ofte et poeng. Dette er ikke et fag hvor alt kan planlegges på forhånd, for alle deltagerne skal bidra med sin kreativitet, og da kan nye og uventede ting oppstå underveis. Derfor er det også viktig at dere etter en økt tar dere tid til å snakke gjennom hva som skjedde underveis, og hvordan dere eventuelt videre kan bruke de erfaringene dere nå har fått. Det gjelder å finne balansen mellom planlegging og å være åpen for det som skjer der og da. En av de viktigste egenskapene du som barne- og ungdomsarbeider har, er å kunne være til stede i situasjonen og gripe tak i det som skjer der og da.

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Generelt