Fagstoff

Læringsoppdrag - alarmanlegg

Publisert: 22.12.2010, Oppdatert: 03.03.2017
   Her skal du lære å montere, idriftsette og dokumentere kombialarm som ivaretar innbrudds- og brannsikring. Når du gjennomfører dette læringsoppdraget, vil du få grunnleggende kjennskap til verktøy, materiell og utstyr som benyttes i denne typen anlegg.

 

Kompetansemål

"planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for adgangskontroll og alarmanlegg beregnet for montasje i bolig".

 

 

Du skal lære å planlegge, montere, funksjonsprøve og dokumentere enkle installasjoner for alarmanlegg.

Følgende anlegg skal monteres: kombialarm for en bolig.

Først monteres innbruddsalarm, og siden utvider vi med en brannsløyfe. Under utførelsen blir du kjent med hvilke krav som stilles til slike anlegg.

Anleggene kan utføres som åpen og/eller skjult installasjon.

Planlegging

Momenter i planleggingsarbeidet:

 • foreta en risikovurdering for jobben som skal gjøres
 • fylle ut materialliste, og finne fram nødvendig utstyr
 • planlegge gjennomføringen, og sette opp en framdriftsplan
 • klargjøre aktuell anleggsdokumentasjon for installasjonen, som installasjonstegning og koblingsskjema

Gjennomføring

Momenter i gjennomføringen:

 • montere åpen installasjon
 • montere skjult installasjon
 • montere detektorer og alarmgiver
 • montere sentral og lavspent tilførsel
 • montere betjeningspanel
 • fagmessig utførelse
 • sette i drift og funksjonsteste anlegget
 • sluttkontroll

Dokumentasjon

Momenter i dokumentasjonsdelen:

 • dokumentasjon oppdateres slik at alle endringer blir med
 • installasjonsplantegning (enlinjeskjema), symboler og merking
 • koblingsskjema (flerlinjeskjema)
 • gjøre tester, og løse oppgaver