Fagstoff

Hva er drama, og hvorfor skal man bruke det?

Publisert: 28.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Masker

Selve ordet drama betyr «handling». I hverdagen bruker vi gjerne ordet når det har skjedd noe utenom det vanlige. Nyhetene bruker ofte ordet dramatisk om hendelser som ulykker og ran, altså noe problematisk eller konfliktfylt.

Jente som holder en maske. Foto. Maske  

Her skal vi bruke ordet om faget drama. All dramaaktivitet innebærer at man jobber med en eller annen form for fiksjon. Det vil si at vi jobber med noe som er oppdiktet. I drama lever man seg inn i oppdiktede situasjoner og i oppdiktede personer. Dette kalles agering.

Drama går altså ut på å late som om man er en annen enn seg selv, og at man er i en annen situasjon enn den virkelige. Dette kan skje med tre ulike utgangspunkt:

 1. Gjenstander
  For eksempel later man som om et tau på gulvet er en elv. Eller så later man som, mimer at, man har et glass i hånden selv om man ikke egentlig har det.
 2. Situasjon
  For eksempel later man som man er i en jungel.
 3. Rolle
  Man later som man er en annen enn man egentlig er.


Det er dette som skiller en dramaøvelse fra en vanlig lek. For å kunne kalles en dramaøvelse må øvelsen ha et element av fiksjon og agering i seg.

Faget drama

Faget drama henger tett sammen med teater og med lek. For å forstå bedre hva dramafaget dreier seg om, kan det være nyttig med en kort sammenligning av drama, teater og lek.

Drama kan brukes for å lære om noe annet, for eksempel om vikingtiden. Det vil si at drama kan være en metode for å lære noe. Likevel bruker dramafaget mange av teknikkene og virkemidlene fra kunstformen teater. Derfor sier vi også at drama er et kunstfag.Sammenhengen mellom lek, drama og teater er tydelig: Man skaper en egen verden, et fristed, der man kan spille ut, agere, personer og situasjoner som kanskje ligner på det virkelige livet, men som ikke faktisk er virkelig. Det er en fiksjon. Gjennom å spille situasjoner og personer kan man lære noe om hvordan man kan takle tilsvarende situasjoner i den virkelige verden. Gjennom agering kan man «øve seg til livet».

For å oppsummere kan vi si at drama er et kunstfag der vi bruker virkemidlene fra teateret for å bearbeide temaer. Drama kan brukes som en metode for å lære.

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Generelt