Oppgave

Har idrettsutøvere spiseforstyrrelser?

Publisert: 14.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Tema som hører til "Gruppeoppgaver - Næringsstoff og helse".

Bilde av sprinterHurtighet
Opphavsmann: hisks

I nyhetene hører vi om at spiseforstyrrelser er et økende problem i sport. Er dette tilfelle?
Er noen idretter mer utsatt enn andre?
Er jenter mer utsatt enn gutter?

Forslag til noen lenker:

  1. Spiseforstyrrelser er et problem
  2. Spiseforstyrrelser i idretten. Den norske legeforening.
  3. Idrett og spiseforstyrrelser. Sunn jenteidrett.