Fagstoff

Utfordringer knyttet til hygiene

Publisert: 15.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Såpe

Som på de fleste andre områder finnes det en rekke utfordringer knyttet til hygiene.

Kleshengere på en snor. Foto.På en snor 

Mangel på tid

Hvordan skal man finne tid til å vaske alle lekene i barnehagen? Er det mulig å finne tid til tannpuss som en del av rutinen i barnehagen og skolefritidsordningen dersom man ønsker det?
Tidsproblematikken er reell nok, og ofte er det få voksne på mange barn. Det hjelper å lage gode rutiner. Det innebærer å fastsette hvem som skal gjøre hver enkelt oppgave, og når det skal gjøres. På denne måten legger den enkelte aktiviteten inn i planene sine.

Ulike forventninger

Ansatte, foresatte og barn kan ha ulike oppfatninger av hva som er god og dårlig hygiene.

 

Hva er dårlig hygiene, og hva gjør vi når vi oppdager det?

Det må være rom for at foreldre har ulikt syn på hva god hygiene er. Vi må likevel ta ansvar for barnet dersom det tydelig mangler daglig stell eller er mer enn akseptabelt skittent i klær, kropp og hår. Det kan være vanskelig å sette grensene her, men som profesjonell yrkesutøver må du diskutere dette med medarbeiderne dine slik at noe blir gjort dersom barnet er utsatt for omsorgssvikt.

 

Å våge å finne tid til å diskutere hygiene på arbeidsplassen

Mange opplever det som vanskelig å ta opp konkrete ting, som at en medarbeider lukter svette, sterk parfyme, røyk eller andre ting. Dette er lettere å diskutere dersom man tar det opp på generelt nivå før det blir et problem, og blir enige om at slik gjør vi dette hos oss.

 

Å respektere ulike kulturer

Ulike kulturer kan ha noe ulikt syn på hygiene. Da er det viktig å få kunnskap om dette og respektere det som er ulikt, dersom det er innenfor grensen av det vi kan akseptere. Både ansatte og barn bør være klar over at ulik matkultur kan gi ulike lukter. Det må ikke være slik at vi bruker kultur som begrunnelse for ikke å gripe inn dersom det er nødvendig.

 

Å veilede ungdommer

De aller fleste ungdommer har god hygiene, men noen trenger veiledning. Dette er ungdommer som ikke har andre som veileder dem. Hvis en voksen vet at en ungdom blir utstøtt fra gruppen på grunn av dårlig hygiene, vil det være uetisk å ikke ta det opp med ham eller henne.

 

Å hjelpe ungdommer med nedsatt funksjonsevne

Noen barn og ungdommer med nedsatt funksjonsevne vil ha behov for hjelp til personlig hygiene. Hvor mye hjelp de trenger, varierer fra person til person. Noen opplever det vanskelig å skulle hjelpe mennesker på ens egen alder med personlig hygiene. God kommunikasjon med den man skal hjelpe, og øvelse, fører til at de fleste mestrer dette på en profesjonell måte. Det er viktig å vise respekt og la den enkelte bestemme hva han eller hun trenger hjelp til.

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold