Fagstoff

Proteinsyntesen

Publisert: 13.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Proteinsyntese

Ribosomene er de organellene som kan lage protein av oppskriften på mRNA. Ribosomet leser tre og tre nitrogenbaser om gangen og setter sammen de aminosyrene som oppskriften bestemmer.
Når hele oppskriften er lest, er det dannet en lang rekke med aminosyrer som blir til et protein når det er foldet ferdig.
DNA → RNA → proteiner

Simulering. Lenke.Animasjoner av proteinsyntesen (ekstern)     

 

 

Begrepsforklaringer

mRNA Messenger-RNA = budbringer-RNA. Det har oppskrift på et protein.
tRNA Transport-RNA bringer aminosyrer til ribosomet.
Hver type tRNA transporterer kun én type aminosyre. Tre nitrogenbaser på enden kan kobles til basene i mRNAet.
rRNA RNA som finnes i ribosomene.
Kodon Tre og tre baser på mRNAet som koder for en aminosyre = en triplett.
Anti-
kodon
De tre basene på enden av tRNAet som skal passe til kodonet på mRNA.
Triplett Tre og tre nitrogenbaser.
Poly-
peptid
Mange aminosyrer bundet sammen i kjede. Poly = "mange". Når det blir ferdig foldet, er det et protein.

 

 

 

Simulering. Lenke.Animasjoner som oppsummerer cellestruktur, kopiering av DNA og proteinsyntesen (ekstern).   

 

 

 

Fra DNA til protein.

 

 

Simulering og oppgave: Folding av proteiner. 

RNA er klar til bruk

Når et mRNA er ferdig formet i cellekjernen, vil det bevege seg ut gjennom porene i kjernemembranen mot ribosomene i cytoplasmaet.
Enzymet RNA-polymerase produserer også transport-RNA (tRNA) på samme måte som mRNA blir laget.
Oppgaven til tRNAet er å bringe aminosyrer fra cytoplasmaet til ribosomene der de settes sammen til proteiner.
Både mRNA og tRNA sendes ut til ribosomene i cytoplasmaet slik at proteinproduksjonen kan komme i gang.

Proteinsyntesen. Illustrasjon.Proteinsyntesen. 

 

Proteiner lages

I cytoplasmaet vil et ribosom koble seg til oppskriften (mRNA). Mens ribosomet glir langs mRNA-tråden og ”leser” kodene, vil transportmolekyl (tRNA) bringe de riktige aminosyrene til ribosomet. Der blir aminosyrene koblet sammen til en polypeptidkjede som senere blir foldet til et ferdig protein. les mer detaljert

Proteinproduksjonen kalles translasjon (oversettelse). Det som skjer, er at kodene på mRNA blir oversatt til polypeptidkjeder. Ribosomet glir langs mRNA-tråden og "leser" kodon for kodon.

tRNA med riktig antikodon fester seg til kodon på mRNA. Illustrasjon.tRNA med riktig antikodon fester seg til kodon på mRNA. Komplementære baser kan binde seg sammen (A-U, C-G). Utsnitt av viten-objekt.   

Når et mRNA-kodon kommer inn i ribosomet, vil det trekke til seg et tRNA med riktig antikodon, slik at basene kan binde seg til hverandre (A mot U og C mot G). Hvert tRNA-molekyl fører med seg en bestemt aminosyre fra cytoplasmaet, og aminosyrene blir koblet til polypeptidkjeden etter hvert som tRNA får plass i ribosomet. Det er plass til to tRNA-molekyler i ribosomet samtidig. Ribosomet kobler sammen aminosyrene deres og flytter seg et hakk videre på mRNA-strengen. Det første tRNAet løsner og er klart til bruk igjen straks det har bundet til seg en ny aminosyre av samme sort. Det er normalt rikelig med tRNA og aminosyrer i cytoplasmaet.skjul

 

Aminosyrer kobles sammen i ribosomet. Illustrasjon.Proteinsyntese. Translasjon fra mRNA til protein.  

Som du ser på figuren, er det kodon på mRNAet som bestemmer hvilket tRNA som kan feste seg. Det avgjør igjen hvilken aminosyre som blir koblet til polypeptidkjeden. Siste kodon er et STOPP-kodon som får polypeptidkjeden og ribosomet til å løsne fra mRNAet.
Til slutt blir polypeptidet foldet sammen til et protein i golgiapparatet. Det er aminosyrerekkefølgen som bestemmer hvordan det folder seg. Nå er proteinet ferdig til å utføre oppgaven sin i eller utenfor cella.

Proteinstruktur. Illustrasjon.Proteinstrukturen.   
Det minste proteinet er på cirka 50 aminosyrer (insulin), og er derfor laget fra et gen på 150 nitrogenbaser pluss start- og stoppkoder. De fleste proteiner er mange ganger større.