Fagstoff

Omsorg i barnehagen

Publisert: 11.08.2010, Oppdatert: 21.06.2018

 Barn leker i barnehagen. Foto  

Det er store forskjeller på hvor gamle barna er når de begynner i barnehagen. Noen barn begynner som før de er 1 år, mens andre begynner senere.

Når barn begynner i barnehagen

Når barn begynner i barnehagen, er det viktig at de blir møtt med trygghet og omsorg. Både barn og foreldre skal føle seg velkommen. Foreldrene må kjenne at du som voksen er der for å ta deg av deres barn. Din oppgave er å skape trygghet og tillit i forholdet til både foreldre og barn.  

Barna må få bruke tid på å bli kjent, og de første dagene bør barnet og foreldrene være sammen i barnehagen. Barn kommer ofte fort i kontakt med hverandre, og mange finner andre barn å leke med eller noe å gjøre relativt fort. Andre barn bruker lengre tid og har vanskeligere for å slippe foreldrene. Å løsrive seg fra foreldrene kan oppleves skremmende, siden barn ofte har hatt få, men nære personer rundt seg i starten av livet.

Når barna synes det vanskelig at foreldrene må gå, er de ofte lei seg og gråter mye. Det å være nær barna, akseptere at de gråter og er lei seg, og sette ord på det for dem kan være en hjelp. Som voksne kan vi aldri tvinge noen til for eksempel å trives eller slutte å gråte. Det er indre følelser som bare barnet selv styrer.

Rammeplanen for barnehagen slår fast at personalet i barnehagen er forpliktet til blant annet å vise omsorg og skape trygghet og gode læringsvilkår for alle barn. Barnehagen skal ta imot barn og foreldre med åpne armer, sette seg inn i deres situasjon og skape trygghet og gode forutsetninger for barnet.

Som barne- og ungdomsarbeider er det viktig at du har tenkt over hvordan det første møtet med barnehagen kan oppleves for barnet. Hvordan er det å møte noe som er fremmed og nytt?

Grunnleggende behov

Barnehagene har sin egen dagsrytme som bestemmer når aktiviteter skal skje, og når de ulike rutinegjøremålene som for eksempel mat og stell skal foregå. Faste daglige rutiner skaper trygghet for de minste barna og danner grunnlaget for en god utvikling.

I Maslows behovspyramide kommer det fram at de kroppslige behovene for mat, søvn, trygghet og så videre må være dekt før du kan motivere barna til å komme på et høyere nivå i pyramiden. Du kan lese mer Maslows behovspyramide 

Under finner du noen eksempel på rutinesituasjoner i barnehagen som vi kan bruke til å skape gode omsorgsrelasjoner.

Grensesetting

Barn trenger hjelp til å sette grenser. Det kan oppleves vanskelig å bestemme hva barn skal få lov til og ikke, men selv om det er vanskelig, er det nødvendig. Barn trenger omsorgsfulle rammer rundt seg, og det at voksne er tydelige og snakker med dem om det, skaper trygghet. Grenser kan være forskjellige hjemme og i barnehagen, men barna lærer fort å innrette seg i ulike miljø.

Barn med ekstra behov for omsorg

I alle barnehager vil det være barn som har behov for ekstra omsorg i det daglige. Det kan være for en kortere eller lengre periode, på grunn av sykdom, funksjonshemninger eller ting som skjer i livet til barnet. Noen barn kan ha vanskelig for å sette ord på behovene sine, og da må du være ekstra oppmerksom.

Utfordringer til deg


Oppgaver