Fagstoff

Viktige faktorer for utvikling av koordinasjon

Publisert: 10.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Sanseapparatet vårt fanger opp signaler fra omgivelsene via nervesystemet. Nervesystemet gir beskjed til hjernen, og derifra styres bevegelsene. Dette ligger til grunn når vi under ønsker å se nærmere på hva som er avgjørende for måten vi koordinerer ulike bevegelser på.

Det er ulike faktorer som er avgjørende for koordinasjonsevnen. I en artikkel hentet fra Olympiatoppen.no deles koordinasjonsbegrepet inn i overordnede og underordnede evner.

en stuper reverserer under vannOrienteringsevne
Opphavsmann: Ichthyosis
jente står på en fot og i flygestilling
Balanse jan-willem

Overordnede evner

Et eksempel på overordnede evner er læreevne: Utøvere med stor bevegelseserfaring har lettere for å gjøre nødvendige endringer underveis i aktiviteten.

Underordnede evner

Et eksempel på underordnede evner er balanseevne: Dette har å gjøre med evnen til å holde kroppen i likevekt.

(Morten Bråten og Lars Andersen).

Klikk på lenken under, og du finner flere eksempler på hva som kan være avgjørende for koordinasjonsevnen.

Overordnede og underordnede evner