Oppgave

Arbeidsoppgave om biodiesel

Publisert: 11.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Biodiesel er produsert fra planteolje av raps, soya, solsikke, kokos, palmeolje eller av fett fra dyr og fisk. Biodiesel kan blandes i små mengder med vanlig petroleumsdiesel til bruk i dieselmotorer.

Diselpumpe med biodisel på en tysk bensinstasjonRen biodiesel selges fra bensinstasjoner i Tyskland. 

 

Tips til presentasjonen

Drivstoff

Biodiesel som selges som drivstoff for biler i dag, er blandingsprodukter der diesel basert på mineralolje er hovedbestanddelen. Fra 2009 ble oljeselskapene påbudt å blande inn 2 til 5 prosent biodiesel i sin vanlige diesel. For å benytte ren biodiesel på en bil kreves det at motoren er spesielt tilpasset.

Kilder

Bruk Internett eller andre kilder og skaff deg mer informasjon om miljøforhold ved biodieselproduksjonen.
Noen lenker til aktuelle nettsider finnes i lenkesamlingen.

Oppgave

Drøft miljøkonsekvensene ved produksjon og bruk av biodiesel.

Stikkord:

CO2-regnskap, ressursutnyttelse, arealbruk, matmangel, regnskogvern, økonomiske og økologiske konsekvenser, motortekniske utfordringer

Arbeidsmåte/presentasjon

Oppgavene kan passe som individuelt arbeid eller som gruppearbeid/miniprosjekt.
Produktet kan for eksempel være skriftlig innlevering, et blogginnlegg eller et elevforedrag – gjerne med bruk av PowerPoint, Photo Story, Movie Maker eller lignende.