Fagstoff

Viktig å høre til

Publisert: 03.01.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Grupper ingressbilde

Det å være sammen med andre barn på samme alder er positivt for den sosiale utviklingen. Tenkeevnen og evnen til å resonnere utvikler seg fortere, og barna skjønner lettere hvorfor vi har sosiale regler når de kan utforske dem i lag.

bildet visere en sanggruppeSanggruppe

 

På mange måter er ei gruppe med barn et samfunn i miniatyr. Alle mekanismene som barna erfarer her, møter de igjen i andre grupper i ungdommen og i voksen alder.

 

bildet viser en gruppe barn i like klærGruppe

 

Vi identifiserer oss med de andre i gjengen, føler lojalitet til fellesskapet og ønsker å være som de andre. Vi ønsker å kle oss på samme måte, digge den samme musikken og dyrke de samme interessene.

 

Gul andunge utenfor gruppe med svarte andunger. foto.Utenfor vennegruppen 

Når barn er sammen, oppdager de også at alle i gruppa har karaktertrekk som gjør dem forskjellige. Dermed blir de i neste omgang oppmerksomme på hvem de selv er.

Ved å delta i grupper får barn trening i å leve og arbeide sammen. Slik tilegner de seg den sosiale kompetansen som er nødvendig for å delta i samfunnslivet senere. De lærer å forstå andre menneskers tanker og følelser og å akseptere korreksjoner. Samtidig lærer de seg å fremme sine egne ønsker og behov, men også at de ikke er alene, og at de ikke alltid kan få viljen sin.

Å oppføre seg på en slik måte at en blir likt og akseptert av de andre barna, er dessuten viktig for selvbildet. Vi får en bekreftelse på at vi er verdt noe. Denne opplevelsen tar vi med oss videre. Den gir trygghet og selvtillit, og vi takler motgang bedre senere i livet.

Men det kan være en skummel prosess. Ikke alle barn får være med på leken. Å ikke ha venner, eller å bli avvist av andre barn i barnehagen, i skolen eller i fritidsklubben, kan sette varige spor. En kan lett få en negativ innstilling til omgivelsene og miste troen på seg selv.

Hva gjør barn for å tilhøre et fellesskap?

Barn flest trives i lag med andre barn. De er gjensidig opptatt av hverandre og vil gjerne leke sammen. Et blikk, et smil eller et nikk er vanligvis nok, så er leken i gang.

Når to eller flere barn har funnet hverandre og er godt i gang med en aktivitet, kan det være vanskelig for andre å få være med.

Barna som blir stående utenfor, forsøker på forskjellige måter å bli tatt med i leken. Hvis de ikke lykkes i et forsøk, prøver de som regel igjen med en ny strategi. Som oftest går de varsomt fram.

Dveling les mer

Barnet holder seg nær dem som leker, og følger dem med blikket uten å si noe, inntil det blir invitert med. Men som regel blir barn bare ignorert hvis de bare observerer og avventer initiativ fra de andre.skjul

Komme med forslag les mer

Barnet kommenterer leken eller foreslår noe som kan gjøre den morsommere, i håp om å bli inkludert. Det er ofte en vellykket strategi.skjul

Parallellek les mer

Barnet holder seg nær dem som leker, og gjør det samme som de, eller gjør noe liknende, men uten å blande seg inn. Denne strategien fører ofte fram.skjul

Starte ny aktivitet les mer

Barnet foreslår en ny lek eller aktivitet som virker morsommere enn den de andre holder på med. Et slikt initiativ har god sjanse for å lykkes.skjul

Forstyrre les mer

Barnet prøver å hindre eller dirigere leken, eller å erte dem som leker. En slik strategi lykkes aldri. I stedet kan den som forstyrrer, bli svært upopulær.

skjul

Ifølge forskning på små barns atferd, mislykkes barna i de fleste forsøk på å få innpass i ei lekegruppe som alt er etablert. De gangene de utenforstående lykkes, skyldes det at de har benyttet forsiktige strategier som parallellek og etablering av ny lek. Slike tilnærmingsmåter blir ikke ansett som innblanding.

Når barna blir eldre, bytter de leken ut med andre aktiviteter. Men strategiene for å påvirke og bli innlemmet i nye grupper er grovt sett de samme.

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold

Dekker delvis