Oppgave

Hvor kan vi kvitte oss med farlig avfall?

Publisert: 11.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Søppeldeponi. Foto.Deponering av usortert avfall er ikke tillatt i Norge.
Opphavsmann: Michelle Arseneault
 

Tips til presentasjonen

 

Etablerte ordninger der du bor

Farlig avfall (spesialavfall) kan vi levere på miljøstasjonen eller på miljøbusser som besøker distriktene av og til. Men vi kan i mange tilfeller også levere dette avfallet andre steder, - for eksempel der varen er kjøpt.

Feltarbeid

Finn ut hvilke steder du kan levere ulike typer avfall som ikke skal kastes i de avfallsbeholderne vi har hjemme.

Informasjon finner du blant annet på:
Grønn hverdag, Spesialavfall, og på sortere.no

Arbeidsmåte / Presentasjon

Lag deretter en presentasjon med bilder der du informerer om hvor vi lovlig kan bli kvitt de ulike avfallstypene.
Oppgavene kan passe som individuelt arbeid eller som gruppearbeid/miniprosjekt.
Produktet kan for eksempel være skriftlig innlevering, et blogginnlegg eller et elevforedrag.
For å lage presentasjonen kan du gjerne bruke PowerPoint, Photo Story, Movie Maker eller lignende programvare.