Fagstoff

Hvordan vise omsorg?

Publisert: 14.12.2009, Oppdatert: 21.06.2018

To venner. Foto.

Omsorg er en grunnleggende del av arbeidet med mennesker, og å kunne vise omsorg er en av de viktigste egenskapene hos barne- og ungdomsarbeideren.

Alle mennesker er avhengig av omtanke og omsorg fra andre. Noen trenger ekstra omsorg på grunn av alder, funksjonsnivå eller andre årsaker. For noen kan det gjelde en kort periode, mens andre har behov for ekstra omsorg hele livet.

Som barne- og ungdomsarbeider viser du mye omsorg i det daglige arbeidet. I rutinesituasjonene ivaretar vi hvert enkelt individ sitt behov for blant annet stell, mat og hvile. I disse situasjonene kommer vi nær barna og har en flott mulighet til å vise omsorg.

Disse eksemplene er tenkt med utgangspunkt i relasjonen mellom barne- og ungdomsarbeider og barn, men kan også overføres til andre relasjoner.

Å gi omsorg til andre

Når vi gir omsorg til andre, er det nødvendig å være oppmerksom på hvordan den andre syns det er å få omsorg. Noen barn er veldig glad i en klem og vil gjerne sitte på fanget og kose. Andre liker ikke det og har helt andre genser for hva de synes er greit av nærhet. Det betyr ikke at den andre ikke vil ha omsorg, men at vi må gi omsorg på forskjellige måter. Respekt for de signalene barnet gir, er viktig, og dersom du klemmer et barn som ikke liker det, kan det bli det motsatte av omsorg.

Alle mennesker har forskjellige måter å vise og ta imot omsorg på. Det er avhengig av hvilket miljø vi vokser opp i, og hva vi har av opplevelser og erfaringer knyttet til omsorg.

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr omsorg for deg?
  2. På hvilken måte gir du omsorg til andre?
  3. Drøft denne påstanden: «Det er lettere for den voksne å gi omsorg til små barn enn til barn som har kommet litt opp i skolealder.»
  4. Hva vil det si å lytte aktivt?
  5. På hvilken måte kan grensesetting være en del av omsorgsbegrepet?
  6. Hva kan du gjøre hvis du ser at barn og unge ikke har det bra?
  7. Er det sånn at noen av de barna som skaper uro, gjør det for å bli sett?
  8. Er det slik at disse barna får for lite omsorg? Diskuter gjerne i klassen, og tenk over hvilken måte du ser barn og unge på.

 

 
Oppgaver