Fagstoff

Hvordan vise omsorg?

Publisert: 14.12.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Omsorgshjerte

Omsorg er en grunnleggende del av arbeidet med mennesker, og å kunne vise omsorg er en av de viktigste egenskapene hos barne- og ungdomsarbeideren.

bildet viser en tegning av to hender som møtes over et hjerteOmsorg

Alle mennesker er avhengig av omtanke og omsorg fra andre. Noen trenger ekstra omsorg på grunn av alder, funksjonsnivå eller andre årsaker. For noen kan det gjelde en kort periode, mens andre har behov for ekstra omsorg hele livet.

Som barne- og ungdomsarbeider viser du mye omsorg i det daglige arbeidet. I rutinesituasjonene ivaretar vi hvert enkelt individ sitt behov for blant annet stell, mat og hvile. I disse situasjonene kommer vi nær barna og har en flott mulighet til å vise omsorg.

Disse eksemplene er tenkt med utgangspunkt i relasjonen mellom barne- og ungdomsarbeider og barn, men kan også overføres til andre relasjoner.

Gutt og jente leker i huske. Foto.Omsorg for hverandre 

Å gi omsorg til andre

Når vi gir omsorg til andre, er det nødvendig å være oppmerksom på hvordan den andre syns det er å få omsorg. Noen barn er veldig glad i en klem og vil gjerne sitte på fanget og kose. Andre liker ikke det og har helt andre genser for hva de synes er greit av nærhet. Det betyr ikke at den andre ikke vil ha omsorg, men at vi må gi omsorg på forskjellige måter. Respekt for de signalene barnet gir, er viktig, og dersom du klemmer et barn som ikke liker det, kan det bli det motsatte av omsorg.

Alle mennesker har forskjellige måter å vise og ta imot omsorg på. Det er avhengig av hvilket miljø vi vokser opp i, og hva vi har av opplevelser og erfaringer knyttet til omsorg.

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold

Dekker delvis

Generelt