Fagstoff

Ulykker forårsaket av nedsatt hørsel og luktesans

Publisert: 19.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Lydbølger. Foto.

Hørselsvekkelse er et naturlig resultat av aldringen. Vanligvis begynner vi å høre dårligere etter fylte 70 år. Mange vil da få problemer med å høre dype eller høye toner, og med å lokalisere hvor lydene kommer fra.

Dårlig hørsel fører til at eldre ikke oppfatter alarmsignaler fra ovn, vaskemaskin og røykvarsler. Andre lyder som dørklokke, telefon og vekkerklokke kan også være vanskelige å høre.

Nedsatt luktesans kan føre til at man ikke kjenner røyklukt fra komfyr eller ovn, eller lukta av bedervet mat eller av løsemidler.

Dette kan vi gjøre:

  • Oppfordre beboeren til å få legen sin til å vurdere høreapparat (Dette hjelpemidlet er ikke alltid effektivt).
  • Øke volumet på ringeklokke og telefon.
  • Koble ringeklokke, telefon og røykvarslere til en lyskilde som blinker når det ringer eller piper.
  • Skrive tydelig holdbarhetsdato på matvarene.
Relatert innhold

Kjernestoff

Til fordypning