Oppgave

Miljøgifter i sjøsedimenter

Publisert: 11.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Bjørvika

Havner og fjordområder har gjennom lang tid blitt forurenset fra ulike virksomheter. Miljøgifter er avsatt i sedimenter på bunnen og utgjør en alvorlig belastning på de marine økosystemene.

Noen steder er det satt i gang oppryddingsarbeid for å fjerne miljøbelastningen, slik som her i Oslo. (Bilde fra Bjørvika).

Opprydding i gamle utslipp

Giftstoffene kan lekke ut fra sedimentene slik at miljøproblemene fortsetter selv om nye tilførsler stanses. Derfor er det nødvendig å rydde opp i de forurensede sedimentene.

 1. Gå inn på Miljødirektoratet og bla gjennom brosjyren om forurensede sedimenter.
  Hvordan kan en fjerne forurensningsfaren fra slike sedimenter?
 2. Les om forurenset sjøbunn i Oslofjorden. Hva slags forurensning er det snakk om her?
  Hvilke tiltak ble valgt for å redusere denne forurensningsfaren i framtida?
 3. Selv om alle er glade for at det er satt i verk tiltak for å fjerne forurensningsfaren fra de indre fjordområdene, er det mange som er skeptiske til metodene som ble valgt.
  Se Dagbladets artikkel Slik spres giften i Oslofjorden.
  Les også VG sine artikler Sandstorm under vann, og Miljøaktivister stoppet dumping.
  Hva er de viktigste årsakene til motstanden mot oppryddingen slik den har foregått?
 4. Gi din vurdering av striden omkring oppryddingen av forurensede sedimenter i Oslofjorden. Ta hensyn til argumentene både fra myndighetene og kritikerne.

 

Tips til presentasjonen

 • Presentasjoner og foredrag
 • Videoklipp om presentasjon og foredrag
 • Tenkerunden
 • Disposisjon
 • Informasjonskilder

Arbeidsmåte / presentasjon

Oppgavene kan passe som individuelt arbeid eller som gruppearbeid/miniprosjekt.
Produktet kan for eksempel være skriftlig innlevering, et blogginnlegg eller et elevforedrag - gjerne med bruk av PowerPoint, Photo StoryMovie Maker eller lignende.