Oppgave

Tilbudene fra NAV

Publisert: 09.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
NAV-logo

Nettsidene til NAV har informasjon om mange støtteordninger, og de har "tester" der du kan finne ut hvilket yrke som passer for deg. I denne oppgaven skal du bruke nav.no.

Les fagstoffet Dette er NAV.

Bruk NAV.no og din kunnskap om velferdsstaten til å svare på spørsmålene nedenfor:

  1.  a) Du er en skoleelev på 18 år og føder et barn. Du har rett på stønad fra NAV. Hvor stor er denne? b) Hvorfor har vi denne ordningen med stønad til dem som føder barn?

  2. a) Hvordan får du frikort?   b) Hvorfor har vi ordningen med frikort?

  3. Prøv ”Interessetesten” til NAV. Hvilket yrke blir du anbefalt?
  4. Prøv ”Veivalg”-testen til NAV. Hvilken utdanning blir du anbefalt?
Relatert innhold

Generelt