Veiledning

Hvordan fordype seg i arbeidet med fedrelandssangene?

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017
Skandinaviske flagg  Forslag til framgangsmåte
  1. Elevene kan jobbe med oppgavene hver for seg.
  2. Oppgava kan løses i grupper. Hver gruppe jobber med to dikt og sammenlikner dem. Her kan for eksempel en norsk fedrelandssang sammenliknes med den svenske eller den danske, eller eleven(e) kan sammenlikne to fedrelandssanger som er skrevet med en del års mellomrom.
  3. En eller to elever jobber med ett eller to dikt og holder foredrag om diktet eller diktene for klassen. De kan bruke fagstoffet og oppgavesamlinga som utgangspunkt, men emnet for foredraget bør være "Hvordan kan fedrelandssanger fungere nasjonsbyggende?"
  4. Siden oppdraget handler om sanger, kan denne oppgava også løses mer kreativt. Klassen kan for eksempel deles i tre grupper på ti elever som skal øve inn hver sin sang. Gruppa bør lære seg teksten og jobbe med å få fram skikkelig fedrelandspatos. I forkant bør elevene jobbe med å forstå teksten, skaffe seg bakgrunnsinformasjon om den, og forsøke å sette seg inn i ei 17. mai-stemning. Sangene framføres for resten av klassen til slutt.