Fagstoff

Grupper

Publisert: 28.12.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Grupper ingressbilde

Grupper og gruppeprosesser er et stort og viktig tema som du som barne- og ungdomsarbeider må ha et bevisst forhold til.

På Vg1 arbeidet du med fagstoff som handlet om grupper, og de kunnskapene du da tilegnet deg, er nyttige når du nå jobber videre med emnet.

Jenter i et idrettslag feirer seier. Foto.Grupper gjør sterk 

 

 

papirmennesker som holder hender.foto.Sammen 

 

 

Fire hender som hverandre om håndleddet. Foto.Fellesskap 

Intet menneske er en Øy, hel og ubeskåren i
seg selv. Hvert menneske er et stykke av
Fastlandet, en del av det Hele.

Del av diktet: «Klokkene ringer», av
John Donne, engelsk dikter (1572–1631)

Gruppe med ungdommer. Foto.Ungdommer 

Sitat

Da vi var unge, så vi på venner som noe selvsagt. Da vi ble eldre, vet vi hva det betyr å ha dem.

Kilde: Edvard Grieg, Ordtak.no

Tenk over

  1. Hvilket kompetansemål i læreplanen sier at du skal jobbe med emnet grupper?
  2. Lag et tankekart over det du kan om grupper. Sammenlign tankekartet med fagstoffet om grupper på Grupper Vg1.Undersøk om du trenger å repetere fagstoff fra Vg1 før du går i gang med fagstoffet på Vg2.
    Ta fram tankekartet på slutten av skoleåret og se hva du har lært.
  3. Bruk bildene og sitatene på sida som inspirasjon til en tekst om grupper.
 

Oppgaver

Generelt