Oppgave

Som dend Gyldne Sool frembryder

Publisert: 01.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Soloppgang over fjellheimen. Maleri.Høyfjell i soloppgang, malt av Hans Gude i 1854. 

Ikon for individuelt arbeid. Illustrasjon.  

Kilder 

 

  

Analyseoppgave

Tekst:  Salmen «Som dend Gyldne Sool frembryder» (1. strofe)


 1. Les fagteksten «Salmelitteraturen i barokken» og gjør  kort rede for innholdet i salmen «Som dend Gyldne Sool frembryder».
 2. Se nærmere på den første strofen i diktet (teksten finner du nederst på denne sida). Hvilket bilde bruker Kingo for å beskrive Jesu oppstandelse fra de døde?
 3. I denne strofen bruker Kingo mange kontraster. Finn kontrastene og forklar hvordan de forsterker budskapet.
 4. Sammenlikn stavemåten i de to tekstene:
  • På 1600-tallet skreiv de ofte dobbel vokal for å markere at vokalen var lang. I tillegg fikk substantivene stor forbokstav. Let i teksten etter eksempler på disse to stavemåtene.
  • Hvordan markerer en lang vokal i moderne dansk?
  • Hva med substantivene?
  • Hvilken vokal har fått et helt nytt bokstavtegn i moderne dansk (og norsk)?

Les strofen i originalversjon

SOm dend Gyldne Sool frembryder
Giennem dend kulsorte Sky,
Og sin straale-Glands udskyder,
Saa at Mørk og Molm maa fly,
Saa min JEsus aff sin Grav,
Og det dybe Dødsens Hav
Opstood ærefuld aff Døde,
Imod Paaske Morgen-røde.

skjul

 

Les strofen på moderne dansk

Som den gyldne sol frembryder
gennem den kulsorte sky
og sin stråleglans udskyder,
så at mørk' og mulm må fly,
så min Jesus af sin grav
og det dybe dødsens hav
opstod ærefuld af døde
imod påske-morgenrøde!

skjul