Oppgave

Modul 2: Addisjon av sannsynligheter. Gunstige og mulige utfall

Publisert: 06.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Med hjelpemidler, liten

Oppgaver til Modul 2: Addisjon av sannsynligheter. Gunstige og mulige utfall.

2.1

Tell opp hvor mange gutter og jenter det er i klassen din akkurat nå. Tenk deg at læreren din skal trekke ut en elev tilfeldig.

a) Hva er sannsynligheten for å trekke ut en jente?

b) Hva er sannsynligheten for å trekke ut en gutt?

c) Legg sammen sannsynlighetene. Hva oppdager du?

 

2.2

Det trekkes tilfeldig ut en elev fra en klasse på 30 elever som skal representere klassen i et utvalg. Hvor mange mulige utfall finnes det?

 

2.3

Lykkehjul Du snurrer et lykkehjul som stanser tilfeldig på en av fargene. Se figur.

a) Hvor mange mulige utfall finnes det?

b) Hva er sannsynligheten for at lykkehjulet stanser på rødt?

c) Lag en sannsynlighetsfordeling.

d) Hva er sannsynligheten for at lykkehjulet stanser på rødt eller på grønt?

 


2.4

Lykkehjul Du snurrer et lykkehjul som stanser tilfeldig på en av fargene. Se figur.

a) Hvor mange mulige utfall finnes det?

b) Hva er sannsynligheten for at lykkehjulet stanser på rødt?

c) Lag en sannsynlighetsfordeling.

d) La hendelsen A være at lykkehjulet stanser på rødt eller blått. Hva er sannsynligheten for hendelsen A?

e) Hva er sannsynligheten for at lykkehjulet ikke stanser på rødt eller blått?

 

2.5

Du har 3 blå kuler, 2 røde kuler, 4 svarte kuler og 1 hvit kule i en boks.
a) Du trekker 1 kule tilfeldig fra boksen. Hvilke mulige utfall har du?

b) Skriv opp en sannsynlighetsfordeling når du trekker 1 kule tilfeldig.

 

2.6

Du spiller på et lykkehjul som er delt opp i 24 like store deler. Du kjøper 4 ulike tall på lykkehjulet.

a) Hvor stor sannsynlighet har du for å vinne?

b) Hvor stor sannsynlighet har du for ikke å vinne?

Du måtte betale 10 kroner for hvert av tallene du kjøpte, altså 40 kroner. Premien for å komme på et av de 24 tallene er 200 kr.

c) Vil det, i det lange løp, lønne seg å spille på dette lykkehjulet?

 

2.7

Vi trekker ett kort fra en tilfeldig blandet kortstokk. Vi definerer følgende hendelser:
H: Kortet er en hjerter
K: Kortet er en konge
S: Kortet er spar 7

 

a) Finn sannsynligheten for hendelsen H.

b) Finn sannsynligheten for hendelsen K.

c) Finn sannsynligheten for hendelsen S.

 

2.8

Tikroning. Foto.  

Vi kaster en tikrone to ganger.Vi definerer følgende hendelser:
A: Nøyaktig en mynt
B: Minst en mynt

a) Skriv opp utfallene vi får når vi tar hensyn til kastrekkefølgen.

b) Hva er sannsynligheten for de ulike utfallene?

c) Hvilke utfall er med i hendelsen A?

d) Hvilke utfall er med i hendelsen B?

e) Hva er sannsynligheten for hendelsen A?

f) Hva er sannsynligheten for hendelsen B?

 

2.9

Vi kaster en tikrone tre ganger. Vi definerer følgende hendelser:
A: Nøyaktig to mynt
B: Minst to mynt

a) Skriv opp utfallene vi får når vi tar hensyn til kastrekkefølgen.

b) Hvilke utfall er med i hendelsen A?

c) Hvilke utfall er med i hendelsen B?

d) Hva er sannsynligheten for hendelsen A?

e) Hva er sannsynligheten for hendelsen B?

 

2.10

Du kaster en terning én gang.

a) Lag en sannsynlighetsmodell. Hva slags modell er dette?

Vi definerer hendelsene

A: Å få et odde antall øyne
B: Å få fire eller færre antall øyne

b) Hva er P(A)?

c) Hva er P(B)?

d) Hva er P(A eller B)?

e) Hva er P(A og B)?