Fagstoff

Vektorer i klatring

Publisert: 27.08.2010, Oppdatert: 26.04.2018
Vektorer i klatring

Filmen tar utgangspunkt i aktiviteten klatring, den avdekker noe av den tilsynelatende skjulte matematikken i klatring. Filmens bidrag til forståelse ligger ikke i at den vil vise alle aspekter ved vektorer, men at den kan være grundig på enkelte områder.

Vektorer i klatring
Kilde: Anne Fyhn

Om filmen "vektorer i klatring" les mer

Av Anne Fyhn
Førsteamanuensis matematikkdidaktikk
Universitetet i Tromsø

Filmen tar utgangspunkt i aktiviteten klatring, den avdekker noe av den tilsynelatende skjulte matematikken i klatring. Filmens bidrag til forståelse ligger ikke i at den vil vise alle aspekter ved vektorer, men at den kan være grundig på enkelte områder. Utgangspunktet er ’kroppsgeometri’: geometri som bygger på erfaringer elevene har med at kroppen deres lever og er til stede i verden. Filmen presenterer matematisk arkeologi (Skovsmose, 1994) på tre eksempler fra klatring, og den vil derfor trolig være mest relevant for elever som selv har noe klatreerfaring.

Ett læreplanmål er at elevene skal kunne ”regne med vektorer i planet, både geometrisk som piler og analytisk på koordinatform”. Mesteparten av filmen fokuserer på forståelse av hvordan vektorer kan adderes. Dette må være på plass før elevene kan lykkes med vektorregning. Filmen har ikke tatt utgangspunkt i læreplanmålene, men i en aktivitet som er populær bant en del ungdommer. Klatring er en aktivitet som de fleste elever vil kunne forestille seg, selv om de ikke har egen erfaring i klatring utendørs eller på klatrevegg. Noe av hensikten er å vise vektorer i denne aktiviteten. I etterkant har filmen blitt analysert i forhold til internasjonal forskning om undervisning om vektorer. Sammenhengen mellom trekantmetoden, parallellogram-metoden og dekomponering er viktig (Poynter & Tall, 2005). Filmen framhever relasjoner mellom disse tre aspektene ved vektorer.

Et annet læreplanmål er at elevene skal kunne ”beregne og analysere lengder og vinkler til å avgjøre parallellitet og ortogonalitet ved å kombinere regneregler for vektorer”. Filmen fokuserer på sammenhenger mellom begrepene vinkel og vektor, noe som samsvarer med Poynter & Talls (2005) konklusjon om at et av målene med undervisningen om vektorer må være å skape relasjoner mellom begreper. Virkningen av at en vinkel endrer størrelse blir problematisert, og elevene blir oppfordret til å finne ut hva som skjer. Dette er relevant for den grunnleggende ferdigheten å kunne uttrykke seg muntlig.

Referanser

Poynter, A. & Tall, D. (2005). What do mathematics and physics teachers think that students will find difficult? A challenge to accepted practices of teaching, i D. Hewitt & A. Noyes (Red.) Proceedings of the sixth British Congress of Mathematics Education, University of Warwick, s. 128-135. Lastet ned 11.januar 2009 fra http://www.bsrlm.org.uk/IPs/ip25-1/BSRLM-IP-25-1-17.pdf Skovsmose, O. (1994). Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.

skjul
Relatert innhold

Generelt