Fagstoff

Barokken

Publisert: 01.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Ludvig XIV. Foto.Ludvig XIV   

Fagstoff og oppgaver

I dette kapitlet skal du arbeide med tekster fra 1600- tallet. Denne perioden kaller vi også for barokken.

Språk- og litteraturhistorisk tidslinje gir deg en oversikt over samfunnsforhold, idéstrømninger, litteratur og språk i denne perioden. Oppsummeringsspørsmål til periodeoversikten finner du i høyrefeltet på denne siden. I tillegg finner du opp- gaver til ulike verk fra perioden utover i kapitlet.

Bøkene i Tidslinja

I Tidslinja ligger det omtaler av disse verkene fra perioden:

  • Nordlands Trompet
  • Sjælens Sang-Offer
  • Kingos Salmebok
  • Flora Danica
  • Den norske Dictionarium eller Glosebok

Mer om bøkene

Nordlands Trompet, Sjælens Sang-Offer og Kingos salmebok er skjønnlitterære verk, mens Flora Danica og Den norske Dictionarium er to eksempler på sak-
prosa fra 1600-tallet.

Formålet med de to sakprosaverkene er å formidle
systematisk innsamlet kunnskap. Denne typen sak-
prosa får vi mye mer av på 1700-tallet.

skjul

 

Kunst som tegn på makt og status

  • Et typisk kjennetegn på barokk kunst er trangen til overdådig utsmykning.
  • Fotografiet ovenfor viser vi et typisk eksempel. Her ser vi et relieff av kong Ludvig den fjortende av Frankrike (1638–1715), der han sitter til hest og triumferer over fiendene sine.
  • Fotografiet er tatt i Versailles, praktslottet som kong Ludvig fikk bygd utenfor Paris til seg selv og hoffet sitt.
  • Både kirkelige og verdslige fyrster på den tiden brukte arkitektur og kunst til å synliggjøre makt. Praktfulle kirkebygg skulle vise Guds storhet, praktfulle palasser skulle gjenspeile eierens status og vekke respekt og ærefrykt.