Fagstoff

Astma

Publisert: 27.08.2010, Oppdatert: 28.09.2017

Huskelappen

Personer med allergier har større risiko for å utvikle astma enn andre.

 

Astma kan være en yrkesskade.

 

Arbeidsbetinget astma er et viktig felt innen faget arbeidsmedisin.

 

Bildet viser en inhalatorEksempel på behandling av astma med inhalator 

Astma og livsstil

Astma er ikke bare en livsstilssykdom. Likevel ser vi at forhold ved livsstilen vår kan bidra til å utløse sykdommen og bidra til å utløse og forsterke anfall hos personer som er disponert.

 

Ung kvinne med maske sykler blant biler  

Friske og betente bronkier

A) Normal slimhinne. B) Astma er en kronisk betennelse i luftveiene som medfører at slimhinnene hovner opp, muskulaturen i veggene i luftrøret trekker seg sammen og slimproduksjonen øker.

Resultatet blir trange luftrør som hindrer luften i å passere. Hos personer med astma er det særlig utpustingen som blir hemmet. Det tar lengre tid og er mer anstrengende enn vanlig å tømme lungene for luft før neste innpust, og ofte høres en hvesende lyd.

Hva er årsaken til astma?

Årsakene til astma er ikke sikkert klarlagt, og mange faktorer har trolig betydning. Man antar at allergi er en sannsynlig årsak hos barn, mens overfølsomme luftveier kan ligge til grunn hos voksne. Arv spiller en rolle, og det er ikke uvanlig å se at ett eller flere barn av foreldre med astma også får sykdommen.

Andre årsaker kan være

  • passiv røyking
  • virusinfeksjoner
  • dårlig inneklima og luftforurensning
  • husstøvmidd
  • pelsdyr
  • røyking
  • pollen

Andre ytre påkjenninger, som varme eller kulde, fysisk aktivitet, infeksjoner eller inntak av enkelte medikamenter, kan også utløse astmaanfall hos personer som er disponert for astma.

Video om astma 

Å leve med astma

Astma kan være en mild sykdom med få plager, eller mer alvorlig med sterke anfall. Uansett må astmatikere ta hensyn til sykdommen i hverdagen. Mange må ta medisin jevnlig og i tillegg bruke inhalator ved anfall.

Astmatikere kan ha gode og dårlige perioder. Her kan årstid, skiftende vær, geografiske forhold og aktivitetsnivå spille inn.

De typiske symptomene på astma er at det er tungt å puste. Dette kan være ubehagelig og slitsomt. Ved alvorlige anfall kan pasienten få følelsen av å bli kvalt, og mange blir engstelige mens det står på.

Relatert innhold