Oppgave

Modul 1: Hva er sannsynlighet?

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Med hjelpemidler, liten

Oppgaver til modul 1: Hva er sannsynlighet?

1.1

Terning

Du skal nå gjøre et forsøk sammen med en annen elev. Dere skal kaste en terning 50 ganger hver. Det kan være lurt at en av dere kaster, mens den andre noterer resultatet. Resultatene skal føres inn i en tabell som vist nedenfor.

Ta deg tid og vær nøyaktig.Tabell for resultater

Ser dere noe mønster for de relative frekvensene?

1.2

Du skal nå bruke resultatene du fant i forrige oppgave.


a) Legg sammen resultatene du fikk i de to tabellene i forrige oppgave i en tabell med 100 kast. Hva kan du si om de relative frekvensene?
Dersom du ikke har to tabeller, bruker du tallene i eksemplet som den ene tabellen.

100 kast med terning:
100 kast med terning tabell  

b) Gå inn på Simuleringer i sannsynlighet. Velg simulering nr. 1 «Terningkast» (En feil gjør at du må bla opp og ned igjen i høyre hjørne). Gjør forsøk med 10, 50 og 100 kast.

c) Hva kan du si om den relative frekvensen til hvert av utfallene?

d) Gjør forsøk med 500 og 1000 kast.

e) Gjør forsøk med 5000 og 10 000 og 50 000 kast (100 000 kast om du orker). Hva kan du nå si om den relative frekvensen til hvert av utfallene?

Du kaster en terning en gang.

f) Hvor stor sannsynlighet tror du det er for å få en sekser?

 

1.3

Å kaste en tegnestift er også et tilfeldig forsøk. Det er to utfall av forsøket. Tegnestiften kan lande med spissen opp eller med spissen ned.
Tegnestifter Du skal nå gjøre et forsøk med en tegnestift og finne ut hva sannsynligheten er for at tegnestiften du bruker skal lande med spissen opp, eller med spissen ned, når du kaster den.

a) Hvor mange utfall har du?

b) Kast en tegnestift 50 ganger og presenter resultatet i en sannsynlighetsmodell.

c) Sammenlikn din modell med en annen elev. Er modellene like? Hva kan en eventuell forskjell skyldes?

 

1.4

Gå inn på simuleringen Simuleringer i sannsynlighet. Velg simulering nr. 7,kast av tegnestift. Gjør oppgavene i simuleringen og finn sannsynligheten for de enkelte utfallene.

 

1.5

Ved kast av to pengestykker er det tre mulige utfall, to krone, to mynt eller en krone og en mynt.mynt og kron. foto.  

a) Skriv ned hvilken fordeling du tror det blir mellom disse tre utfallene.

b) Kast to pengestykker 50 ganger og regn ut den relative frekvensen for hvert av de tre utfallene.

c) Ta dine resultater og legg disse sammen med sidemannen sine resultater.

d) Finn den relative frekvensen nå.

e) Presenter resultatet i en sannsynlighetsmodell.

f) Ble resultatet som du hadde forventet?

 

1.6

Gå inn på simuleringen Simuleringer i sannsynlighet. Velg simulering nr. 2. Hvilken hendelse lønner det seg å satse på? (Se på gevinstene for de enkelte hendelsene).

 

1.7

a) Hvor mange utfall har du når du kaster en vanlig terning?

b) Hvor mange utfall har du dersom du kaster to terninger og summerer antall øyne?

c) Hvor mange utfall har du dersom du kaster en mynt og en terning?

d) Hvor mange utfall har du i en vanlig kortstokk på 52 kort når du skal trekke ett kort?