Oppgave

Når æra står på spill

Publisert: 09.12.2015, Oppdatert: 03.03.2017

Ikon for å skrive. Illustrasjon.  

 

Skriveoppgaver

Velg ei av skriveoppgavene, eller velg alle:

  • resymé
  • fagartikkel
  • stil

 

Skrivetips:

Resymé 

Fingre som skriver på tastatur. Fotografi.  

Lag et resymé

 

Tekst 1

 Dagbladet: Hevn og ære i Njåls saga 

 

Tekst 2

Forskning.no: Æresdrap – en europeisk tradisjon? 

 

  • Lag et kort resymé av de to artiklene.
  • Hva forteller artiklene om bakgrunnen for æresdrap i antikken og i norrøn tid?
 

Ikon for å skrive. Illustrasjon.  

 

Skrivetips:

Under lupen: Fagartikkel  

 

Skriv en fagartikkel

 

Tekst 3

Lytt til radiodokumentaren om drapet på kurdiske Fadime: Sveriges radio: Mordet på Fadime 

 

Tekst 4

Les intervjuet med Unni Wikan, som har forsket på dette drapet: Klassekampen: Kaster nytt lys over æresdrap  

 

Skriv en fagartikkel på ca. 300 ord om

  • hva som skjedde med Fadime
  • hvordan Wikan forklarer det som skjedde
 

Ikon for å skrive. Illustrasjon.  

Studer tekstene i oppgave 1 og 2 før du skriver stilen.

Skriv en stil

 

Skriv en stil på ca. 600 ord der du gjør rede for ære og hevn som motiv i norrøn litteratur, og i hvilken grad slike forestillinger preger måten mennesker tenker på i vår tid.

 

 
Relatert innhold