Oppgave: Repetisjon

Spørsmål om de første nasjonsbyggerne

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

En Aften i Norske Selskab. Maleri.  

Spørsmål til fagteksten De første nasjonsbyggerne

Les gjerne spørsmåla før du leser teksten, slik at du vet hva du skal leite etter. Du kan også velge å jobbe med spørsmåla etterpå, for å sjekke hva du har fått med deg.

 

  1. Hva kaller man den første bevegelsen som jobbet for norsk frihet og selvstendighet?
  2. Gi en kort karakteristikk av hva og hvem Norske Selskab var.
  3. Nevn noen årsaker til at kampen for norsk selvstendighet begynte på slutten av 1700-tallet.
  4. Hvilke to ulike modeller for tenkning om nasjonalstaten inspirerte de norske nasjonsbyggerne?
  5. Hva menes med nasjonsbygging?
 
Relatert innhold

Faglig

Generelt