Fagstoff

Samtaler mellom voksne

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Kommunikasjon

Mange ting er vanskelige å snakke om. Samtaler mellom voksne kan i unødvendig grad skremme barn, og enkelte ting er det best å snakke om når bare voksne er til stede.

bildet viser to voksne som står og prater mens to barn slåss i bakgrunnenHva snakker vi om?

Barn bør få ærlig og enkel informasjon når det er vanskelige ting de er opptatt av eller lurer på. Når det gjelder skremmende ting som skjer i verden, er det viktig å være optimistisk for framtida. Forklar barna at de voksne jobber for å løse de vanskelige situasjonene.

Dersom du er sliten, oppgitt eller har vansker med noen i hjelpeapparatet eller familien, er det ikke alltid lurt å snakke om dette mens barnet hører på. Vær oppmerksom på om barnet er engstelig eller har behov for å snakke. Fortell om situasjonen på en måte som barnet forstår, og søk hjelp til denne samtalen hvis du trenger veiledning.

Barn hører og forstår ofte mer enn vi voksne tror. Det viktig å være oppmerksom på hva som blir sagt når barn er til stede. Sett av tid til å snakke med lærere eller andre nærpersoner alene, og sett av tid til å snakke med slektninger og familie når det er behov for det. Trenger du faglige råd, eller vil snakke om noe du opplever som vanskelig, kan du også henvende deg til helsesøster, helsestasjon, fastlege og habiliteringstjeneste.

Utfordringer til deg

  

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Generelt