Fagstoff

Hvorfor forskjellige kulturer?

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

 

 • Mange andre samfunnsforhold kan ha endret seg mye, mens skikkene har holdt seg.

 

 • Det viser seg nemlig at kulturen endrer seg seinere enn andre sider ved samfunnet, som for eksempel teknologien. Men vi kan prøve å finne noen grunner til at vi har forskjellige kulturer - forskjellige levevis.

Mann med tatovering hekler. Foto.

Vi kan stille spørsmålet enklere: Hvorfor tenker ikke alle likt? Hvorfor handler vi ikke på samme måte i samme situasjon? Hvorfor har vi ikke de samme drømmene, de samme idealene, de samme ritualene? Hvorfor mener vi ikke det samme om hva som er rett og galt, og om hva som er verdt å trakte etter og ikke verdt å trakte etter?

Tenk over:

Barnedåp. Foto.Barnedåp i statskirken  

 

Kjernefamilie. Foto.Familie

 

 

Indisk mat på Grønland, Oslo. Foto.Mat fra India 

 

 

Bønn under Id. Foto.Religion

 

 

Julenisse med reinsdyr og slede. Foto.Tradisjoner

 

 • Hvorfor er kyrne hellige i en kultur, mens mennesker i andre ser på en slik tanke som tåpelig?
 • Hvorfor er det tillatt for en mann å ha flere koner i noen kulturer, mens det er straffbart i andre?
 • Hvorfor er idealet at vi skal gifte oss av kjærlighet i noen kulturer, mens arrangerte ekteskap er vanlig i andre?
 • Hvorfor er det for noen mennesker så viktig å bli rik, mens verdslige goder er uten verdi for andre?
 • Hvorfor mener noen at det er synd å danse, mens andre mener at dans er sunn livsutfoldelse - til og med til Guds ære?
 • Hvorfor er partnerskap mellom homofile lovlig i noen kulturer, mens homofili i praksis innebærer dødsstraff i andre?
 • Hvorfor er skilsmisse forbudt blant noen mennesker, men nokså enkelt å få til i andre samfunn?

 

Mye er forskjellig og mye har vi til felles med andre kulturer

Svært, svært mye er forskjellig, men mye - kanskje det meste - har vi felles. Vi er alle mennesker, som blir født, eldes og dør. Vi må ha mat, vi må formere oss, og uten ekstrautstyr er vi nødt til å bevege oss langs bakken. Dette er natur, ikke kultur. Men måten vi spiser på, formerer oss og forflytter oss på, er kultur.

Sosialantropologer er forskere som undersøker ulike kulturer, sammenlikner dem og prøver å finne grunner til de kulturelle forskjellene. De peker også på en del fellestrekk ved alle samfunn. En av dem som forsker på dette feltet, Thomas Hylland Eriksen, lister dem opp slik:

 • I alle samfunn er det ekteskap i en eller annen form.
 • I alle samfunn blir sex og forplantning regulert. Grunnene til det er at barn trenger stabile oppvekstvilkår, og at slektskap er viktig i de fleste samfunn. I noen samfunn er det slekten som tar seg av mange av de oppgavene staten har i moderne samfunn.

Det er ikke mulig å finne enkle, sikre svar på disse og tusenvis av andre spørsmål som har med kulturelle forskjeller å gjøre. Skikker, seremonier og måter å leve på har vokst fram og utviklet seg over svært lang tid. Det er en grunn til at det er vanskelig å vite hvorfor de har utviklet seg og blitt som de er.

Utfordringer til deg:

 1. Er det viktig å vite hvorfor vi er forskjellige?
 2. På hvilke måter er alle mennesker like?
 3. Hvordan må du som arbeidstaker innnen helse, sosial og oppvekssektoren forholde deg til ulikheter?
Oppgaver

Generelt